نوروز پيروز باد

    سال نو بر شما خجسته باد

 

               همچون بهار،بهاری باشیم.  

 جشن نوروز

 ۳۷۴۲ دين زرتشتی

نوروز، جشن ايرانيان از روزگاران كهن پر شكوه ترين جشن بهاري در جهان بوده است. نوروز بهارانه اي    است كه روايت هاي تاريخ درباره پيدايش آن بسيار گوناگون است نوروز جشن شروع فروردين يا « فرودگان » است كه ياد آور اجداد و نياكان ما بود و چنان مي پنداشتند كه در پنج شب ، ارواح پاك مردگان ، براي ديدار وضع زندگي و احوال بازماندگان به زمين فرود مي آيند و در خانه و آشيانه خويش سرگرم تماشا وسركشي مي شوند . اگرخانه روشن و پاكيزه و ساكنان آن راحت وشاد باشند ، ارواح مسرور و سر افراز برمي گردند. اما درغير اينصورت ، آنان غمگين وناراحت به منزلگاه خويش باز مي گردند وتا سال آينده به انتظار مي نشينند .

فرا رسيدن نوروز باستانی که آئين جاودانی ايران وايرانيان است

بهترين شادباشهای خود را پيش کشت ميکنم

گامهای بابا نوروز به شما فرخنده باد

هر روزتان نوروز٬نوروزت پيروز

افروزهء نوروز بر تو

جاودانه باد

بدرود

                                          .                                          

با درود : من در سايت بی بی سی به موردی برخوردم که جالب دانستم شما هم از آن آگاه  باشيد که<< آن چگونه بوجود آمدن بابا نوروزاست؟>>   

         بابا  فيروز نماد کدام اسطوره است ؟

 

 

 

 

 همه ما در هفته پيش از نوروز، حاجی فيروز را با آن صورت سياه و لباس های قرمز در حاليکه دايره می زند و همان ترجيع بند قديمی و هميشگی را می خواند:" ارباب خودم سلام و عليکم، ارباب خودم بزبزقندی، ارباب خودم چرا نمی خندی و ..." ديده ايم.

همه می دانيم حاجی فيروز طلايه دار عيد نوروز است، اما اکثر ما از داستان شکل گيری اين اسطوره بی خبريم.

خانم دکتر کتايون مزداپور استاد زبان های باستانی و اسطوره شناس در مصاحبه ای گفته است زنده ياد دکتر مهرداد بهار سالها پيش حدس زده بود سياهی صورت حاجی فيروز به دليل بازگشت او از سرزمين مردگان است و اخيرا خانم شيداجليلوند که روی لوح اکدی فرود ايشتر به زمين کار می کرد، به نکته تازه ای پی برد که حدس دکتر بهار و ارتباط داستان بنيادين ازدواج مقدس با نوروز و حاجی فيروز را تاييد می کند.

دکتر مزداپور می گويد:" نوروز جشنی مربوط به پيش از آمدن آريايی ها به اين سرزمين است لااقل از دو سه هزار قبل اين جشن در ايران برگزار می شده و به احتمال زياد با آيين ازدواج مقدس مرتبط است. تصور می شده که الهه بزرگ، يعنی الهه مادر، شاه را برای شاهی انتخاب و با او ازدواج می کند."

دکتر صنعتی زاده اين الهه را "ننه" يا "ننه خاتون" نام داده، معادل سومری آن "نانای" و معادل بابلی و ايرانی آن "ايشتر" و " آناهيتا" است. تا آنجا که می دانيم اين الهه خدای جنگ، آفرينندگی و باروری است.

سپس دکتر مزداپور داستان اين ازدواج نمادين و اسطوره ای را که بنيادی ترين نماد نوروز است چنين شرح داد:" اينانا يا ايشتر که در بين النهرين است عاشق 'دوموزی' يا 'تموز' می شود( نام دوموزی در کتاب مقدس تموز است) و او را برای ازدواج انتخاب می کند."

تموز يا دوموزی در اين داستان نماد شاه است. الهه يک روز هوس می کند که به زيرزمين برود. علت اين تصميم را نمی دانيم. شايد خودش الهه زيرزمين هم هست. خواهری دارد که شايد خود او باشد که در زيرزمين زندگی می کند.

اينانا تمام زيورآلاتش را به همراه می برد. او بايد از هفت دروازه رد شود تا به زيرزمين برسد. خواهری که فرمانروای زيرزمين است، بسيار حسود است و به نگهبان ها دستور می دهد در در هر دروازه مقداری از جواهرات الهه را بگيرند.

در آخرين طبقه نگهبان ها حتی گوشت تن الهه را هم می گيرند و فقط استخوان هايش باقی می ماند. از آن طرف روی تمام زمين باروری متوقف می شود. نه درختی سبز می شود، نه گياهی هست و نه زندگی. و هيچکس نيست که برای معبد خدايان فديه بدهد و آنها که به تنگ آمده اند جلسه می کنند و وزير الهه را برای چاره جويی دعوت می کنند.

الهه که پيش از سفر از اتفاق های ناگوار آن اطلاع داشته، قبلا به او وصيت کرده بود که چه بايد بکند.

به پيشنهاد وزير خدايان موافقت می کنند يک نفر به جای الهه به زيرزمين برود تا او بتواند به زمين بازگردد و باروری دوباره آغاز شود. در روی زمين فقط يک نفر برای نبود الهه عزاداری نمی کرد و از نبود او رنج نمی کشيد؛ و او دوموزی شوهر الهه بود. به همين دليل خدايان مقرر می کنند. نيمی از سال را او و نيمه ديگر را خواهرش که "گشتی نه نه" نام دارد، به زيرزمين بروند تا الهه به روی زمين بازگردد.

دوموزی را با لباس قرمز در حالی که دايره، دنبک، ساز و نی لبک دستش می دهند، به زيرزمين می فرستند. شادمانی های نوروز و حاجی فيروز برای بازگشت دوموزی از زيرزمين و آغاز دوباره باروری در روی زمين است.

به گفته دکتر مزداپور با کشف اين لوح اکدی و ترجمه متن آن حدس مرحوم بهار تاييد گرديد و اسطوره حاجی فيروز رازگشايی شد.

 

 

                           تا درودی ديگر بدرود                                 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢

چهار شنبه سوری

 

درود بر تمام ايرانيان

يک حرف حسابی از چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری يک جشن زرتشتی نيست

سه شنبه شب؟ جشن چهارشنبه سوری؟ همين برای بسياری روشنه که اين جشن بايد واکنشی به سنتها و باورهای اعراب بعد از فتح ايران در پايان سلسله ساسانی باشه.
ولی کيه که متوجه بشه ؟

جواب : دکتر کورش نيک نام موبد زرتشتی و پژوهشگر در فلسفه وسنن ايران باستان از راز ، چرا چهارشنبه سوری؟ و چرا آتش ؟ پرده برداشتند.
" ما زرتشتيان در کوچه ها آتش روشن نمی کنيم و پريدن از روی آتش رو زشت می دونيم .

در گاه شماری ايران باستان و زرتشتيان اصلأ هفته وجود نداره. ما در ايران باستان هفت روز هفته نداشتيم . شنبه و يکشنبه و . . . بعد از تسلط اعراب از فرهنگ اونها داخل ايران شد . بنابراين اينکه ما شب چهارشنبه ای رو جشن بگيريم ( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ) خودش گويای اين هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ايران مرسوم شد.

همونطور که گفتم ما در ايران باستان هفته نداشتيم ولی هر ماه رو به سی روز تقسيم می کرديم .و برای هر روزی هم اسمی داشتيم . هرمز روز ، بهمن روز ، . . .
برای ما سال ۳۶۰ روز بوده و ۵ روز اضافه ( يا هر چهار سال ۶ روز اضافه ) ما در اين پنج روز آتش روشن ميکرديم تا که روح نياکانمون رو به خانه هامون دعوت کنيم .
بنابراين اين آتش چهارشنبه سوری بازمانده اون آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ايران باستانه و زرتشتيان به احتمال زياد برای اينکه اين سنت از بين نره ايرانيان بعد از اسلام، نحثی چهارشنبه رو بهانه کردن و اين جشن رو با اون خرافه اعراب منطبق کرديم و شد چهارشنبه سوری ."

چهارشنبه سوری اينجا و اونجا
امسال تو ايران بعضی ها تو استخرهای خالی آتش روشن ميکنن که کسی نبينه و جائی آتيش نگيره .
با بعضی از ايرانيای خارج از کشور که حرف زديم بعضی هاشون يادشون نبود که چهارشنبه سوری کی هست و چی هست!

ولی بعضی ها تو لندن دارن ميرن جشن ايرانيا تو سالنهای شهرداری شهر.
بعضی ديگه ازايرانيا تو خود ايران ميرن باغهای خارج از شهر جشن ميگيرن که مامورا اذيتشون نکنن.
گروهی از ايرانيا تونوروز ميرن نزديک يک درياچه بغل دانشگاه اسلو و از روی آتش ميپرن بعدش ميرن سالن دانشگاه آش رشته ميخورن و ميزنن ميرقصن.
تو بابل شنيديم که در چهارشنبه سوری که هفته قبل بوده يک کاميون گشت آمده و هر کی ترقه در کرده رو دستگير کردن و بردن .

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٦:٠٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٢

ايد نوروز

                   چو ايران

                       نباشد تن من مباد

 

تاريخ ايران تاريخ پر فراز و نشيب است٬در اين فراز و نشيب ها در هر دوره که سبب نا شايستگی و کم

خرد فرمانروايان٬در اين مرز و بوم ترک و تازی کردندوپيروز شدند.يکی از کوشش ها و هدفهای آنان

آن بوده که همه نمادهاآئينهای خود را جايگزين سازند.

از آن ميا آئين گراميداشت خجسته اَيد باستانی نوروز٬کشتار ها کردند٬بگير و ببند ها کردند هزاران

ترفند زدند٬اما سر انجام به انگيزه پايداری و ايستادگی ايرانيان نا کام شدندوپس نشستند.

از آن ميان در اين واپسين سال ها که همگيتان گواه بوده ايد و هستيد.

با افسوس ار دو هزاروشش سدسال پيش تا کنون به سبب دَوارِش ويورش فرهنگ ستيزان٬فرهنگ

سوزانان٬به اين مرزو بوم٬از گجَستَک ماکدونی(اسکندر)گرفته تا تازيان٬ترکان٬مغولان٬٬٬٬٬٬به

آتش کشيدن و بردن بن نوشتگان ايرانی بسياری از دست آوردها ويندِش کار وکوشش٬انديشه٬آزمون

از ميان رفته است وآنچه اکنون در دست است و به سبب ديرينگی ٬پراکندگی٬پريشانی و نيز دلبستگی

مردم يک دست نيست آميخته ها ايست از رخ دادها ويادداشت های تاريخی ٬از استوره٬داستان و افسانه .

                                                         بدرود شاد و پيروز زيويد

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٢

در باره ايد نوروز

                                  

                                               بادرود بر هم ميهنانِ هم کيش ؛

زرتشت آن پاک مرد٬ آزاده و پاک انديش پس از دو سال و نيم گفت و شنود با ويشتاسب شاه و وزيران ويارانش سپيده دم روزی در خانه اش شنيد که جارچی بانگ ميزند که:

                                        ويشتاسب شاه پيام زرتشت راپذيرفت

    در بن نوشتگان پهلوی و نيزاشاره ای در شاهنامه فردوسی آمده                                                                                       که                زرتشت           گفته         است                است؛      

در زمانی که ويشتاسب شاه به ما پيوست ٬نوروز<در برج بَرَ بود>

پس يکی از ويژگی ها و ارج نوروز برای ايرانيان٬بويژه بهدينان است.

و باز آمده است٬زمانی که ويشتاسب شاه به ما پيوست دين بهی گسترش يافت.

*يحيی ذکا* پژوهشگر و باستان شناس مقاله ای دارد در باره تالار با شکوه تخت

جمشيد وبر پايی جشن نوروز در زمان هخامنشيان .

لازم ميدانم در اينجا اين نکتهء مهم را گويا باشم ؛

يکی ديگر از آئين هايی که تا همين واپسين سده انجام ميشده٬شب نوروز بر فراز

ستيغ کوههای آرارات٬البرز٬بينالود <در خراسان>الوند٬دماوند٬شيرکوه٬دِنا و ديکر

کوهها آتش می افروختند و بيشتر مردم بر سر در گاه درخانه شان آتش را می

افروختند و بيشتر آنان کاسه و کوزه کهنه را فرو ميافکندن ومیشکاندند.

 من در اين مورد آگاهی های بیشتری در اختيار شما نيکان قرار ميدهم ٬

از چه زمانی اين آ ئين به تاريخ پيوست ؟

در چه زمانی به اَيد امروز از نظر تاريخ بزرگداشت جنبه رسمی به خود گرفت؟

و در زمان ساسانيان و اشکانيان دچار چه تحولاتی شد؟

با آرزوی روزهای بهتر از ديروز و اينکه هميشه اين آئين را فراموش مکنيم و انديشه

همه بدور از کين باشيم٬پيوسته مهربان باشيم.

شاد و پيرزو زيويد تا درودی ديگر بدرود.

 

 

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ۳:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢

نخستين سمينار آنلاين بانوان ايرانی

                                    درود بر بانوان ايران ميهن

به گزارسی از نخستين سمينار آن لاين بانوان ايرانی ديدن فرماييد؛

تا از جند و چون آن آگاه شويم .

با سپاس از دست اندر کاران اين حرکت مهم.

 

پریسا عشقی     

یکشنبه شب ،ساعت ۹ به وقت ایران ،زنان ایرانی از سراسر دنیا با یکدیگر به گفتگو نشستند.هشتم مارس را به هم تبریک گفتند و از بیم ها و امیدهای پیش رو سخن راندند.سایت زنان ایران میزبان همه ی این زنان بود، دراتاقی مجازی که رسانه ی بدون مرز اینترنت برایشان فراهم آورده بود.

«نیره توحیدی»از چنین حرکتی که شاید برای اولین بار در داخل ایران به اجرا در می آید ابرازخرسندی کرد.او در ابتدا آفت پیش روی این جنبش را بیش از اندازه سیاسی تا اجتماعی بودن، دانست.وراه گریز از آن را نیز شبکه سازی خواند.و منظور خویش را چنین معنا کرد که شبکه سازی جنبش زنان را به شکل لحاف چهل تکه ای در می آورد که هرکس تکه ای از آن را می سازد.بسته به توانایی که در آن فرد یا گروه وجود دارد.عده ای در زمینه ی خشونت زدایی و اصلاح قوانین ،گروهی با کار هنری و فرهنگی و برخی نیز با فعالیت های حوزه ی دین.او این روش را سبب از بین رفتن سیاست زدگی و روزمرگی در جنبش زنان ایران دانست.نیره توحیدی،زنان ایران را در یکصد سال گذشته هیچگاه به اندازه الان آماده و مهیا برای انجام اصلاحات ندانست.

علاوه بر سخنرانان این سمینار آن لاین، شرکت کنندگان زیاد دیگری نیز در اتاق حضور داشتندو با پیش رفتن برنامه بر تعداد آنها افزوده می شد.این افراد که گاهی با نام واقعی خود و گاه با نامی مجازی به اتاق دعوت می شدند با یکدیگر از طریق پیامهای نوشتاری _که امیدوارم تلقی درستی از عنوان pmباشد _ارتباط بر قرار می کردند.آنها در ابتدا با دیدن نام دوست یاآشنایی برایش سلام و تبریک روز زن را می نوشتند و رفته رفته که برنامه جلو می رفت و جان می گرفت پیامهایی در تایید یا رد حرفهای سخنران آن لاین می نوشتند.هر سخنران ده دقیقه زمان داشت تا مطالب خود را عنوان کند.

«شعله ایرانی»یکی دیگر از سخنرانان بود که از خارج از ایران با ما به گفتگو نشست .او دختران جوان را کنشگران اصلی جنبش زنان ایران دانست که بالاخره شرایط را به نفع اصلاح برای این جنبش تغییر می دهند.اما در ادامه افزود؛جنبش زنان ایران هماهنگی ندارد یعنی دارای رشدافقی است به این معنا که برخی از آنها به کودکان خیابانی می پردازد و برخی به محیط زیست.اما د راین میان یک هسته اصلی وجود دارد که کوچک است یعنی عده ای که به طور مستقیم به مسائل زنان می پردازند محدودو کاملا شناخته شده اند.او به یک نکته ی بسیار مثبت این جنبش نیز اشاره کرد و آن نداشتن رهبر است که سبب می شود این جنبش به صورت باندی ،فردی و ایدئولوژی رهبری نشود.اما نداشتن رهبر نباید مانع ازاین شود که فعالیتهای سراسری و متمرکز نداشته باشیم.«شعله ایرانی»شرایط به وجود آمده پس از انتخابات مجلس هفتم را بی تاثیر در روند این فعالیتها ندانست اما معتقد بود که باید از تمام ابزارهای موجود به نفع ا ین جنبش سود ببریم هرچند پله ای و کوتاه کوتاه.یعنی در مورد تک تک قوانینی که مورد اشکال است از زنا ن نظر خواهی شود حال به صورت پرسشنامه یا امضاگیری و طومار نویسی چرا که همین کارها خود پروسه ای هستند که با عث سازماندهی های متمرکز زنان می شود.او فشارهای خارجی را نیزدر به ثمر رسیدن اهداف جنبش مو ثر دانست.

سخنران بعدی «مریم خراسانی»از داخل کشور بودکه البته به خاطر مشکلات فنی این گونه سمینارها چندین بار ارتباطش با اتاق قطع شد و به همین خاطر نوبتش کمی به تاخیر افتاد.«مریم خراسانی» از اساس با امید بستن به تاثیرپارلمان ها در بهبود بخشی قوانین موجود برای زنان ،درسراسر دنیا مخالف بود.به اعتقاد او نه تنها درایران که شکل گیری پارلمان روند چندان دموکراتیکی ندارد بلکه در کشورهای غربی نیزکه دموکراسی حاکم است نمایندگان چنان در گیر قدرت می شوند که بسیاری از مسائل را فراموش می کنند.بنابراین شرایط پیش آمده در ساختار حکومتی ایران را خیلی مهم ندانست .ضمن اینکه از پیشنهاد شعله ایرانی برای هماهنمگ سازی جنبش زنان به صورت دوره ای توسط گروههای مختلف استقبال کرد.

کم کم شرکت کنندگان آن لاین سمینار با پیام های نوشتاری برخی از فرازهای سخن سخنران را تایید و گاه آنرا مورد پرسش قرار می دادندو از این طریق نظرات خویش را ابراز می کردند.

....«این تغییر ساختاری که در مجلس ایران به وجود آمده است نمی تواند چندان بزرگ و با اهمیت باشد چون مهم این است که نمایندگان زن در مجلس هستند.و منافع زنان چنان به هم پیوسته است که به هر حال برای هم مفیدند.من به یاد می آورم که در مجلس پنجم یکی از آقایان هیات رئیسه به زبان آورد که؛ این چند تا خانم نماینده امان ما را بریده اند.بنابراین سعی کنید از طریق چانه زنی با کمیسیون زنان مجلس هفتم به اصلاح قوانین بپردازید.»...این سخنان خوش بینانه را«ملیحه محمدی»یکی از فعالان جنبش زنان خارج از کشور بیان کرد.پس از سخنان او «شادی صدر»از برگزار کنندگان اصلی این سمینار آن لاین، خبری را که دقایقی قبل از سایت خبرگزاری فارس خوانده بود اعلام کرد.او گفت:«متاسفانه برنامه ی فردا در پارک لاله با موضوع خشونت علیه زنان اجازه ی برگزاری نخواهد داشت.»سپس او از نوشین احمدی خراسانی از مرکز فرهنگی زنان که برگزار کننده این تجمع است خواست که د رمورد صحت این خبر توضیح دهد.صدای نوشین خراسانی با اشکال دریافت می شد ولی به سختی چنین فهمیدیم که او اطلاع دقیقی از این خبر ندارد.هم زمان پیام نوشتاری «صنم دولتشاهی»یکی از مجریان سمینار، از قول خانم احمدی خراسانی چنین می گفت که؛این یک خبر ایضایی است که برای ایجاد ترس موهوم و عدم شرکت مردم آمده است و گرنه او صبح د رنیروی انتظامی بوده و آنها کاملا در جریان این تجمع بوده اند.

همه ی سخنرانان قبل از آغاز سخنرانی از شرکت کنندگان می خواستند که با تایپ عدد ۲ از دریافت رسای صدای خودتوسط آنها مطمئن شوند و چنانچه چنین نبود عدد ۱ روی مانیتورها نقش می بست و یا به تناوب ۱۲۱۲.«پروین اشرفی»از همه خواست که برای او به جای عدد ۲ که برایش معنای درجه دوم بودن را می دهد ،عدد ۱ را بزنند به علامت شهروند درجه یک!!که همه به گفته او عمل کردند ولی با پیام های نوشتاری اندکی هم با این موضوع شوخی کردند.«پروین اشرفی »با بسیاری از قوانین درباره ی زنان ایرانی به صورت ریشه ای مخالف بود و اعتقاد داشت که اصلاح این قوانین وقت هدر کردن است.او که از خارج از کشور سخن می گفت معتقد بود که اصلاح قانون مهریه و مثلا به روز کردن آن که زن رادرحکم کالای قابل خرید و فروش دیدن است از ریشه غلط است.

شاید در همین زمان بود، یعنی پس از گذشت چیزی حدود یک ساعت و نیم از سمینار آن لاین،زهرا اشراقی به اتاق دعوت شد.ورود او به این اتاق حساسیت برخی از شرکت کنندگان به ویژه آنها که خارج از کشور بودند را بر انگیخت.همان سابقه ی تاریخی عدم تحمل یکدیگر در این اتاق مجازی هم دست از سر ما بر نداشت پیام های نوشتاری به سرعت برای او فرستاده می شد.ابتدا می خواستند از هویت او مطمئن شوند و پس از آنکه با پاسخ مثبت زهرا اشراقی مواجه شدند برگزار کنندگان سمینار را به خاطر این کار مورد عتاب قرار دادند.

«مرضیه مرتاضی لنگرودی »در میان این جنگ نوشتاری سخنانش را آغاز کرد.او به جنبش نامیدن فعالیتهای کنونی زنان ایرانی اشکال داشت.به اعتقاد او شاخصه ی جنبش را هنوز دارا نیستیم .او یکی از شاخصه های جنبش بودن را اعتراض به وضع موجود دانست که هنوز زنان مجهز به آن نیستند.

پیام های نوشتاری که گاه حتی توهین آمیز و زشت بود هم چنان ادامه داشت.«شادی صدر »در این میان نوشت که ،اگر قرار باشد به جای گوش دادن به سخنرانیها به این نوشتن هاادامه دهید باعث اخلال می شود.سپس «نیره توحیدی »هم پیام داد که ،تفتیش عقاید نکنید.

«سهیلا وحدتی »از دیگر فعالان جنبش زنان خارج از کشور ،آخرین سخنران این سمینار بود.او به استفاده ی حداکثری از امکانات به وجود آمده در سطح بین الملل برای بهبود وضعیت زنان تاکید داشت.

سپس«مهشید راستی »یکی از مجریان سمینار از کلیه ی شرکت کنندگانی که قصد صحبت کردن داشتند خواست تا نوبت بگیرندتا پس ا زیک استراحت کوتاه برنامه را ادامه دهند.یک موسیقی با صدای زیبا شیرازی پخش شد.اما همچنان پیام های نوشتاری خطاب به زهرا اشراقی و برگزار کنندگان سمینار ادامه داشت که البته از جانب دو یا سه نفر از شرکت کنندگان بود.تا اینکه یکی از تند رو ترین آنها را مهشید راستی تهدید به قطع ارتباط کرد .اما زهرا اشراقی از او خواست که چنین نکند و آماده ی پاسخ دادن به هرگونه سوالی هست.

این سمینار با سخنان شرکت کنندگان ادامه یافت و زمان پایانی برنامه که د ردعوت نامه ها دوازده نیمه شب عنوان شده بود تا ساعت یک و نیم بامداد ادامه یافت.در پایان این سمینار «نیره توحیدی »که آغاز کننده ی آن هم بود با سخنان خوبی به آن پایان داد.

به زودی بر روی سایت زنان ایران مشروح سخنرانی ها را خواهید دید.

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ۳:۱٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢

۸مارس چگونه برگزار شد؟

           درود بر بانوان و سروران ايران زمين

با اينکه از چنين برخوردی زياد جانخوردم ؛( چون بيش از اين از دولت ايران

 انتظار نميرفت )ولی بسيار ناراحت برای زنان آزاده ميهنم و آزادی خواهان هستم.

نا گفته نماند که در ؛ فرانکفورت؛ هم چنين مراسمی بزرگداشت روز زن

مارس) برگزار شده است. 

به دليل نبودنم در اين مراسم به گزارشی از سايت زنان بسنده ميکنم.

با اميد اينکه مورد پسند تان قرار گيرد.

                                خشونت درمراسم اعتراض به خشونت علیه زنان


                        

 

 


زنان ايران، ۱۸ اسفند ۸۲:

تجمع زنان در پارک لاله که با موضوع اعتراض عليه خشونت با مداخله نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها به خشونت کشيده شد.
اين اتفاق به دنبال لغوشغاهي مجوز برنامه "مرکز فرهنگي زنان " که با همراهي جمعي ديگر از تشکل هاي زنان درپارک لاله تهران برگزار مي شد رخ داد .
اين برنامه قرار بود از ساعت ۱۷روز دوشنبه در امفي تياتر سر گشوده پارک برگزار شود اما نيرو هاي انتظامي از ساعت ۱۵ در محل برگزاري مراسم و در هاي ورودي پارک حضور يافته بودند و به مراجعه کنندگان خبر لغو برنامه را مي دادند و از ورود انان جلوگيري مي کردند .
اين در حالي است اين مرکز مجوز برنامه را از وزارت کشور دريافت کرده بودند.
به گزارش خبرنگار سايت زنان ساعت ۱۱روز دوشنبه از دادستاني با خانم شادفر مدير برنامه و عضو مرکز فرهنگي زنان تماس گرفته و لغو برنامه را به وي اطلاع داده اند و از او خواسته اند که موضوع را به اطلاع عموم برساند اما وي اعلام کرده است که در فرصت باقي مانده اين امکان را ندارد و فقط مي تواند به اعضاي مرکز اطلاع بدهد.واز دادستاني درخواست حکم کتبي کرده است وانان قول داده اند که حکم را به مرکز فاکس کنند.
اعضاي هيات مديره مرکزفرهنگي زنان به همراه جمعي از فعالان جنبش زنان دقايقي قبل ساعت ۱۷در پارک حضور يافته بودند و از ماموران نيروي انتظامي درخواست حکم کتبي را مي کردند اما انان از ارايه هر نوع حکمي خودداري مي کردند اما مدعي بودند که حکم دارند.
در حالي که اعضاي مرکز همچنان بر قانوني بودن تجمع خود اصرار مي کردند برخورد نيروي انتظامی با پسر جواني که پلاکاردي در باره روز زن داشت با واکنش مردم روبه رو شد .وقتي نيروي انتظامي پلاکارد وي را گرفت مردم شروع به دست زدن کردند و اين حرکت بي وقفه ادامه يافت .
نزديک ساعت ۶ اعضاي مرکز در حالي که دست به دست هم داده بودند روي سن رفتند و پس از تبريک روز زن وتشکر از مردم به ميان مردم رفتند. با ورود آنان مردم به اجراي سرود يا ر دبستاني و شعار دادن پرداختند.
چندي بعد که برگزار کنندگان مراسم محل را ترک کرده بودند نيروي انتظامي اجازه برگزاري مراسم را دادند در حالي که عملا امکان برگزاري وجود نداشت. يکي از زناني که قرار بود در مراسم سخنراني داشته باشد اعلام کرد که امکان برگزاري برنامه وجود ندارد و برنامه از طرف ما تمام شده است.
اين در حالي بود که هوا رفته رفته تاريک تر مي شد وبا تاريک شدن هوا بر تعداد لباس شخصي ها افزوده مي شد .در اين هنگام نيروي انتظامي با ايجاد حلقه هاي انساني زنان را پراکنده کرده و به محل هاي خلوت پارک هدايت مي کرد وبا خشونت از انان مي خواست که صحنه راترک کنند در حالي که راه هاي خروجي را بسته بودند .در اين هنگام مراسم به خشونت کشيده شده و نيروها از باتوم و ضربات دست نيز براي متفرق کردن مردم استفاده کردند.
همچنين نيروهاي حاضر در محل از شرکت کنندگان فيلمبرداري ميکردند و وقتي اين عمل انان با اعتراض روبه رو شد ان را کاملا قانوني مي دانستند در حالي که از فيلمبرداري و عکاسي توسط ديگران جلوگيري مي کردند و اين محدوديت براي خبرنگاران نيز تا وقتي که اجازه برگزاري برنامه داده نشده بود وجود داشت.

   با آرزوی پيروزی و بهروزی هر چه زودتر برای تمام ايرانيان ميهنم

                                         شاد و تندرست زيويد  بدرود

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٢:٢٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٢

۸ مارس روز جهانی زن

 

 

                        درود بر تمام بانوان فر هيخته ايران زمين

باز هم ۸ مارس و فرياد آزادی خواهی نوين ؛ روزی  ديگربرای بد ست آوردن حق پايمال شده

انسانيِ زن که گويی هيچوقت کسی برای آن کمی نگران نبوده است.

تا به کی فرياد زنان زير آبهای گل آلودِ تهی ازشنونده يا فرياد رس ؟

ما زنان بايد خود برای احقاق حقوق لگد مال شده مان بپا خيزيم فقط در اين صورت راه به جايی

پيدا خواهيم کرد .

زيرا ساليان سال از اين مزايا بر خوردار نبوده ايم و با ما به عنوان کالايی بی ارزش که فقط

 توانايی های محدودی داشته  در جامعه بر خورد شده .

 از وجود يک زن نامی که در جهان شناخته شده است بهره مند هستيم .

پس بياييد که نگزاريم بيشتر از اين مورد سوء استفاده قرار گيريم و بر خو بباليم که ايرانی هستيم

با تاريخ و آيين کهن دين بِهی .

                           با آرزوی پيروزی روز افزون تک تک بانوان ايران زمين

                                                  شاد و سر بلند زيويد

                                                          بدرود

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٤:٥٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳۸٢

زنان هميشه پيروز ايرانی

 

با درود بر زنان فرهیخته ایران

قابل ملاحظه است که با جنین سمینارهایی یا گفت و شنود هایی در ایران آشنا شوید

از شنیدن ایده های شما بسیار خرسند میشوم .

نا گفته نماند که این متن از سایت زنان ایران برداشت شده .

نخستين سمينار آن لاين زنان ايراني


 

 

سايت زنان ايران قرار است «نخستين سمينار آن لاين زنان ايراني» را با موضوع آينده جنبش زنان در ايران (تاثير تحولات سياسي ايران بر جنبش زنان) برگزار کند. اين سمينار که پيش بيني شده حدود 150 نفر از سراسر جهان در آن شرکت کنند، ساعت 9 شب روز 17 اسفند ماه (به وقت ايران) مطابق با يکشنبه 7 مارس شروع به کار خواهد کرد و راس ساعت 12 شب به وقت ايران به پايان خواهد رسيد. به گزارش سايت زنان ايران در يک ساعت نخست، 10 نفر سخنراني خواهند کرد و پس از 15 دقيقه استراحت، باقي وقت به بحث درباره نکات مطرح شده توسط سخنرانان خواهد گذشت. ( www.womeniniran.org)
شرکت کنندگان در اين سمينار، زناني از داخل و خارج از ايران هستند. و همه با نام هاي واقعي حضور دارند. سايت زنان ايران از شرکت کنندگان خارج کشور خواسته است «محدوديت هاي فعالان داخل کشور را در بحث کردن در نظر بگيرند و ضمن اينکه خود را سانسور نکنند، آنها را نيز براي گفتن حرف هايي که ممکن است برايشان مخاطراتي داشته باشد تحت فشار قرار ندهند
قرار است متن کامل سخنراني ها و بحث ها و پرسش و پاسخ ها در سايت زنان ايران با نام گويندگان آن منتشر شود.
علاقه مندان به حضور در اين سمينار مي توانند با ايميل seminar@womeniniran.org تماس بگيرند.

در اطلاعيه مربوط به اين سمينار آمده است:« تحولات سياسي ايران و انتقال قدرت به محافظه کاران، تغييرات اجتماعي عظيمي را به دنبال خواهد داشت. محافظه کاران، گرچه ثابت کرده اند که با خواسته هاي مردم در زمينه ايجاد يک حريم خصوصي غيرقابل دسترس دولت و حکومت و گسترش مرز آزادي هاي فردي به اندازه کافي آشنايند اما به سختي به آن تن مي دهند. گروه متشکل و سازمان يافته راي دهندگان به آنها نيز خواهان وضع و اعمال مقرراتي سخت تر در جهت آنچه آنان "احياي ارزش ها" مي خوانند هستند. در اين ميان ممکن است بسياري از دستاوردهاي جنبش هاي اجتماعي در اين سال ها که بر مبناي گسترش حريم آزادي هاي فردي بوده است، در معرض نابودي يا تحليل رفتن قرار بگيرد. در يکپارچگي حکومت محافظه کار، نگراني هاي فراواني در مورد آينده جنبش هاي اجتماعي از جمله جنبش زنان وجود دارد. نمايندگان محافظه کار که اکثريت مجلس هفتم را تشکيل مي دهند بارها در مصاحبه ها و توشته هايشان اعلام کرده اند مخالف پيوستن به کنوانسيون رفع همه اشکال تبعيض از زنان هستند زيرا آن را مخالف اسلام مي دانند. با اعلام شدن نتايج انتخابات مجلس هفتم به روشني آشکار شد که تعداد نمايندگان زن حتي از دو دوره پيشين هم کمتر بوده است. تمامي آنها جز يک نفر متعلق به گروهي هستند که خود را "اصول گرا" توصيف مي کنند و يک نفر باقيمانده نيز منفعل ترين نماينده زن مجلس قبلي است.
با توجه به جميع شرايط و اين پيش بيني که محافظه کاران در آينده اي نزديک تمامي قدرت و حاکميت را به دست خواهند گرفت، به نظر مي رسد زمان آن رسيده که ضمن در نظر گرفتن شرايط سياسي- اجتماعي موجود، دستاوردها و نقاط ضعفمان را واقع بينانه بررسي کنيم. تنها در اين صورت است که مي توانيم آثار احتمالي محافظه کار شدن حاکميت را بر جنبش زنان ارزيابي کنيم. "آينده جنبش زنان ايران"، جنبشي که هر يک از ما با وجود همه تفاوت هايمان خود را متعلق به آن مي دانيم، مي تواند موضوع نگراني، دلمشغولي و کار هر يک از ما باشد. نخستين سمينار آن لاين زنان ايراني اين موضوع را به عنوان محور بحث هاي خود انتخاب کرده است تا شايد بتوان از پس بحث هاي آن، افقي روشن تر براي فعالان اين جنبش تصوير کرد. آنچه در اينجا مي آيد، به معناي روشن کردن چارچوب هاي بحث نيست بلکه طرح پاره اي از مسائل است که ذهن برخي از فعالان مسائل زنان را در داخل ايران به خود مشغول داشته است.

دستاوردها
عليرغم همه نگراني ها و ضعف ها، جنبش زنان ايران دستاوردهاي غيرقابل انکاري داشته است. عليرغم همه محدوديت ها و سانسور و خودسانسوري در حوزه مباحث زنان، فعالان اين جنبش در سالهاي اخير توانستند مباحث آن را به شکلي کم نظير تبديل به مسائل و مباحث روز کنند و حداقل در بين قشر تحصيلکرده رواج دهند. اين جنبش حداقل تاکنون دو زن را از پاي چوبه دار نجات داده است. تلاش زنان ايراني داخل و خارج از کشور براي بين المللي کردن قضيه "افسانه نوروزي"، پيوستگي بي نظيري را به نمايش گذاشت که حتي تصور آن در مورد احزاب و گروههاي سياسي ناممکن است.درست چند هفته قبل از توقف اجراي حکم اعدام افسانه نوروزي، شيرين عبادي، حقوقدان و فعال حقوق بشر ايراني، جايزه نوبل صلح را از آن خود کرد. اين اتفاق، ضمن اينکه نگاه جهانيان را به سوي تلاشهاي روزمره زنان ايراني در حوزه شخصي و اجتماعي براي بهبود زندگي جلب کرد، همبستگي ، وحدت احساسي و اعتماد به نفس بي نظيري را ميان زنان ايراني که همواره هويت و شخصيتشان مورد انکار قرار گرفته بود ايجاد کرد. در مجموع با اينکه جنبش زنان به خصوص در سالهاي اخير دستاورد قانوني قابل توجهي نداشته است اما به نظر مي رسد در ايجاد پاره اي تحولات فرهنگي، نقش بزرگي ايفا کرده است.

نگراني ها
با وجود همه دستاوردهاي ياد شده، همچنان نگراني هاي زيادي در مورد جنبش زنان وجود دارد؛ نگراني هايي که عمدتا از ضعفهاي اين جنبش سرچشمه مي گيرد. جنبش زنان عليرغم تمامي پيشرفتهاي سالهاي اخير همچنان نخبه گرا باقي مانده است و نتوانسته زنان را به درستي حول محور منافع مشترک سازماندهي کند. فعالان اين جنبش که عموما متعلق به طبقه متوسط تحصيلکرده شهري هستند، همچنان کم تعداد باقي مانده اند. سازمانها، تشکلها و گروههاي موجود زنان چه در داخل و چه در خارج از کشور هنوز در بيشتر موارد به شکل فردي عمل مي کنند و فقدان شبکه اي سراسري که براساس حداقلهاي مورد توافق گروههاي مختلف شکل گرفته باشد حس مي شود. يکي از مهمترين نگراني هاي موجود، "رسانه اي بودن" جنبش زنان است. اين اصطلاح به اين معناست که جنبش زنان، مهمترين ابزار ترويج را "رسانه" ها قرار داده است که در تحولات قابل پيش بيني آتي، از اولين مواردي است که مورد تهديد و تحديد حکومت واقع خواهد شد.
ضعف تئوريک و وارداتي بودن تئوريهاي مورد استفاده جنبش زنان، يکي ديگر از نگراني هايي است که در فضاي ايران در ماههاي آينده، مخاطرات بسياري به بار خواهد آورد. اين جنبش هنوز نتوانسته آنطور که بايد به برخي سئوالات اساسي پاسخ گويد. يکي از اين سئوالات محتوم، اين است که: چگونه اصلاحات حقوقي به نفع زنان در ايران ممکن است وقتي تقريبا تمامي قوانين تبعيض آميز عليه زنان در ايران ريشه در فقه شيعه دارند؟

استراتژي ها
آنچه براي ما امروز، بيش از هر چيز مهم است، تعيين راه هايي براي ادامه حيات و گستردن فعاليت در چارچوب تحولات جاري و با توجه به نقاط روشن و تاريک ياد شده است. بديهي است بحث پيرامون راهکارهاي حال و آينده بايد با در نظر گرفتن توانايي ها و شرايط واقعي انجام شود

                                                  با آرزوی  ايرانی آزاد

                                                بدرود

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٢

بدانيم دين بهی چيست

                                                 عرفان زرتشتی


شناخت خداوند پرورش و پويايی ويژگيهای اخلاقی و نزديک شدن به اهورامزدا مهمترين هدف سفارش شده اشو زرتشت در زندگی انسان است.

پيام اور ايرانی باور داردکه اگر انسان رفتار خود را به شش فروزه یی که از خداوند سرچشمه گرفته هماهنگ سازد گذری به هفتمين مرحله نيز خواهد داشت که بجز خدا نخواهد ديد.

نخستين گام در راه نزديک شدن به خداوند وهومن يا منش نيک است .اين واژه در زبان فارسی به بهمن تبديل شده است.نيک انديشی يکی از فروزه های ذاتی خداوند است که انسان نيز بايستی انرا در خود پرورش دهد.

گام دوم گزينش اشه و هيشته يا بهترين اشويی است که در زبان فارسی به ارديبهشت تبديل شده است .اشويی در ذات خداوند هنجار مطلق و توانايی نظم بخشيدن است .اين فروزه در انسان نيز کوششی برای هماهنگی در رفتار بر پايه اشويی يعنی پيوستن به راستی است.

گام سوم خشتره و ئيريه که در زبان فارسی به شهريور تبديل شده است توانايی مينوی و پادشاهی بر خود معنی می دهد فروزه توانايی در انسان گزيده ای از توانايی ذاتی خداوند به گونه محدود و متناهی است که بايد پرورش و افزايش يابد .توانايی گذشت و مهربانی توانايی کنترل رفتار ناهنجار با هماهنگی بين احساس و خرد ؛توانايی پيروی از هنجار اشا ؛توانايی دفاع از حق و مبارزه با دروغ توانايی رسيدن به ازادی و ازاد منشی و .......

 

گام چهارم فروزه مهر ورزی است که در گات ها به گونه سپنته آر مئی تی بيان شده و در فارسی به سپندارمذ يا اسفند تبديل شده است. در بينش اشو زرتشت رابطه بين انسان و خدا بر مبنای دوستی و محبت است نه از روی ترس و بيداد .پس بر انسان بايسته است تا فروزه مهرورزی را در خود افزايش دهد .خويشتنداري؛گذشت؛فروتنی؛مهربانی؛بخشندگی و دهشمندی از پرتو های اين فروزه هستند.

گام پنجم اين فروزه در پيام زرتشت به صورت هه اوروتات و در زبان فارسی به گونه خرداد بيان شده است در اين مرحله رسايی و کمال در انسان پديدار خواهد شد و او را به تدريج به انسان ارمانی نزديک خواهد کرد.

گام ششم در بينش اشو زرتشت رسايی با جاودانگی که ششمين مرحله است باهم پيوسته اندبه اين معنی که اگر انسان به رسايی برسد خود به بی مرگی نيز خواهد رسيد امره تات که در فارسی به صورت امرداد امده جاودانگی معنی می دهد اين فروزه از ويژگی ذات خداوند است ولی در انسان نيز بر پايه نظامی که در افرينش او پيش بينی و برقرارشده است به گونه ای ديگر و بطور نسبی جاودانه خواهد شد.

گام هفتم در راه عرفان و شناخت اهورا سرئوشه است اين واژه در فارسی به گونه سروش بيان شده نور حقيقت و ندای اهورايی است که چون مشعلی نهاد انسان و ديده دل عارف را روشن خواهد کرد بنابر اين در کنار کار و کوشش مراحل عرفان نيز در انسان سپری می شود .فروزه هايی چون پاکی و راستی توانايی سازنده و مهرورزی پويا خواهد شد تا رسايی و پايندگی در نهاد او فزونی يابد.


دوستی و محبت به خداوند از ويژگی های ذاتی ايرانيان است ايرانيان نه مانند بنی اسرائيل بودند که خداوند را برای تامين منافع خود می خواستند و نه مانند روميان که خداوندان قدرتمند و قهار را برای در امان ماندن از خشم انها پرستش کنند و نه مانند اعراب که به اميد رسيدن به بهشت و يا ترسيدن از دوزخ به واجبات خود می پردازند که البته برای رام کردن اين قوم هم بهتر از اين روش وجود ندارد .خداوند در قران خطاب به اعراب می فرمايد بجای شما قومی می اورم که انها خدا را دوست دارند و خدا نيز انها را ويا ؛خدا از خلق بی نياز و غنی است و شما فقير و نيازمنديد و اگر شما روی بگردانيد خدا قومی غير شما که مانند شما  بخيل نيستند بجای شما می اورد(سوره فتح ايه ۳۸).و بعد از اسلام اوردن نيز راه خود را از ديگر مسلمانان جدا کرده و در دل خود شاعران گرانقدری چون سعدی و مولانا و حافظ را پرورش دادند

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٧:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٢

آی عشق

    بر سرماي درون

همه

لرزش دست و دلم

از آن بود كه

كه عشق

پناهي گردد،

پروازي نه

گريز گاهي گردد.

 

آي عشق آي عشق

چهره آبيت پيدا نيست

***

و خنكاي مرحمي

بر شعله زخمي

نه شور شعله

بر سرماي درون

 

آي عشق آي عشق

چهره سرخت پيدا نيست.

***

غبار تيره تسكيني

بر حضور  ِ وهن

و دنج ِ رهائي

بر گريز حضور.

سياهي

بر آرامش آبي

و سبزه برگچه

بر ارغوان

آي عشق آي عشق

رنگ آشنايت

پيدا نيست

                                                      *  شادروان احمد شاملو*

درود بر همهء کسانی که طعم تلخ عشق رو چشيدند

 که چه خوش گفت اين عاشق

که جزخودِ او کسی معنای آن فهميدن نتوان

اينکه چگونه به ناديده های نهان ؛

عشق ورزيدن خوش آيند است و شيرين .

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٢

خبر خوشحال کننده

                                            درود بر زنان و مردان ايران

 يک خبر خوب از سايت زنان ايران دارم که همه از شنيدنش خوشحال ميشويد

کبري رحمانپور امروز اعدام نمي شود

 

زنان ايران، 9 اسفند 82:

کبري رحمانپور امروز صبح اعدام نمي شود.
برخي منابع موثق به خبرنگار سايت زنان ايران گفتند: قرار نيست کبري امروز اعدام شود. و اوضاع و احوال موجود حاکي از آن است که تا پيش از شروع سال جديد اتفاق تازه اي براي اين پرونده نخواهد افتاد.
با اين همه، در آخرين گزارش سازمان عفو بين الملل به خبر روزنامه اعتماد استناد شده است: بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، کبري رحمانپور در 28 فوريه 2004 (9 اسفند 1382) اعدام خواهد شد. آخرين اميد وي به رهايي از اعدام اين است که خانواده مقتول وجه خون بها را پذيرفته و از قصاص وي صرف نظر کنند.
همچنين در تماس با خبرنگار مسئول پيگيري پرونده کبري در روزنامه اعتماد اطمينان حاصل کرديم که برخلاف خبري که قبلا اعلام شده بود قرار نيست فردا وي را اعدام کنند.

 با آرزوی اينکه اين اقدام در نتفه خفه شود.

 برايش دست به دعا بر داريم.

  و اما چرا زنان ما مرتب چنين قتل های می شوند ؟

چرا جنبش زنان از زنهاي قاتل دفاع مي کند؟

 

زنان ايران، 4 بهمن 82:

خبرگزاري کار ايران با سه تن از فعالان جنبش زنان درباره عملکرد اين جنبش درباره افسانه نوروزي، کبري رحمانپور و ماندانا نيکخو، زناني که مرتکب قتل شده اند، مصاحبه کرده است. از پاسخها چنين بر مي آيد که خبرنگار پرسيده است: آيا دفاع از زنان قاتل درست است؟
پروين اردلان:جنبش زنان بايد از اعدام رحمانپور جلوگيري كند

يكي از فعالين حوزه زنان معتقد است كه جنبش زنان بايد از حقوق كبري رحماپور و افسانه نوروزي كه به هر دليلي به ناچار، دست به قتل زده اند دفاع كند.
پروين اردلان يكي از فعالين حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:بحث كبري رحمانپور و افسانه نوروزي متفاوت هستند اما حذف كبري رحمانپور كه از روي ناچار دست به قتل زده است كار درستي نيست.
وي افزود:جنبش زنان بايد از اعدام رحمانپور جلوگيري كند. زيرا وي در اثر ناچاري و به دليل شرايط خانوادگي اقدام به قتل كرده است.
به گفته اردلان،هم افسانه نوروزي و هم كبري رحمانپور هر دو قتل كرده اند اما نه،به اختيار خود بلكه به دليل شرايط و فشارهايي كه به آنها وارد شده به اين كار اقدام كرده اند.
وي تصريح كرد:بحث اين دو نفر يكي است وتنها در شكل ظاهري با هم تفاوت دارند و ما هم تا زماني كه بتوانيم از اعدام آنها جلوگيري مي كنيم.
اردلان با اشاره به اينكه مجرم دانستن را نادرست دانست گفت: در كشورهاي خارجي اگرزني بااين سنين به ناچار اقدام به قتل كند،قاتل شناخته نمي شود وچنين حكمي نخواهد داشت.
وي عنوان كردكه جنبش زنان بايد از حق هر زني كه به اجبار در شرايطي قرار گيردكه حقوق او تضييع شود دفاع كند.
خبرگزاري کار ايران با سه تن از فعالان جنبش زنان درباره عملکرد اين جنبش درباره افسانه نوروزي، کبري رحمانپور و ماندانا نيکخو، زناني که مرتکب قتل شده اند، مصاحبه کرده است. از پاسخها چنين بر مي آيد که خبرنگار پرسيده است: آيا دفاع از زنان قاتل درست است؟

مرضيه مرتاضي لنگرودي:دفاع از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند دلائل منطقي و انساني دارد

يكي از فعالين حوزه زنان گفت:كه اگر اكثريت زنان جامعه از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند دفاع
مي كنند پشت دفاعياتشان دلايل كاملا منطقي ،انساني و عدالت خواهانه اي وجود دارد.
مرضيه مرتاضي لنگرودي ا زفعالين حوزه زنان در گفت وگو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:دفاع از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند بازتاب ضجه هاي درد آلود آسيب ديده زنان محروم ايراني است كه معترضانه دردفاع حقوق پايمال شده خود فرياد مي زنند.
وي افزود:سالهاست كه زنان ايراني براي داشتن حق زندگي انساني و شرافتمندانه حق دخالت و تعيين سرنوشت خويش،حق دوست داشتن و دوست داشته شدن ،حق مالكيت جسم و تن ،حق داشتن احترام برابر و ... تلاش
مي كنند.
به گفته لنگرودي،حقوق زنان در جامعه پدر سالار به واسطه نگاه سنتي ابزاري به زن و به كمك قوانين و سنت هايي كه از اين نگاه و عملكرهايش حمايت مي كند رعايت نمي شود.
وي تصريح كرد:اغلب زنان ايراني اعم از افسانه نوروزي و كبري رحمانپور قربانيان اين آسيب ها هستند و اين آسيب ها و محروميت ها ناشي از آن در زنان فقير و تهيدست جامعه بروز فاجعه آميزي دارد.
مرتاضي عنوان كرد كه كبري دختر فقير 18 ساله اي كه به واسطه فقر به مرد بالاي پنجاه سال فروخته مي شود و زماني كه از اين ازدواج سر خورده مي شود دست به قتلي ناخواسته مي زند.
وي معتقد است كه طبيعتا هر زن محروم ايراني را به واسطه نقض مكرر حقوق انساني اش مي توان در يك قدمي ارتكاب جرايمي ديد كه به خاطر دفاع از حريم انساني خويش مي تواند مرتكب شود.
لنگرودي با اشاره به موضوع افسانه نوروزي ،گفت:نوروزي به واسطه فقر در معرض آسيب ناشي از نگاه جنسي و شهوتران صاحب قدرتي قرار مي گيرد و از خود دفاع مي كند.
به اعتقاد وي افسانه نوروزي ازتماميت زندگي انساني كه حق اوست دفاع كرده اما قدرت وثروت و بر تماميت زندگي انسان افسانه مي چرخد.
لنگرودي افزود:خرد جمعي زنان با دفاع از اين زنان محروم سعي مي كند مسئولين قضايي ايران را متوجه اين تجاوزات و تضييع حقوقي زنان كه ريشه بزهكاري هاي ناخواسته است نمايد.
وي عنوان كرد كه شايد تصحيح نگرش سنتي به زن به عنوان انسان صاحب كرامت و حق و رعايت حقوق انساني زن به عنوان موضوعي عميق ازمباحث عدالت اجتماعي ازقاتل شدن افسانه ها وكبري ها و مانداناهاي ديگر جلوگيري كنند.

بهدخت رشديه:حمايت از زناني كه به ناچار قتل كرده اند انحراف نيست

يكي از فعالين حوزه زنان اعلام كرد كه برخي به اشتباه مي گويند جنبش زنان به دليل پيگيري مباحث رحمانپور و نيكخو منحرف مي شود اما چنين چيزي نيست و دفاع از حقوق حقه زنان وظيفه اصلي ما است.
بهدخت رشديه يكي از فعالين حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:جنبش زنان برحسب نيازهاي مختلف زنان درتمام زمينه ها شكل گرفته و حمايت اين جنبش از حق تضييع شده زناني كه به ناچار قتل كرده اندانحراف نيست.
وي افزود:البته اگر كساني پيگير اين مباحث هستند نبايد به جنبش زنان بچسبانيد.
به گفته رشديه،اگر برخي از زنان كار و زندگيشان را كنار گذاشته اند و پيگير اين قضيه هستند قطعا هدف خاصي را دنبال مي كنند كه در مطبوعات منعكس نشده است.
وي تصريح كرد:"NGO " ها و گروه هاي ديگري كه پيگير هستند مطمئنا ار اين روندها چيزهايي مي دانند كه تا اين حد اصرار مي كنند.
رشديه اظهار كرد كه مراكز غير دولتي زنان وظيفه اصلي خودرادفاع از حقوق زناني مي داند كه حقشان تضييع شده و در اين راه كبري رحمانپور و افسانه نوروزي هيچ تفاوتي با هم ندارند

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ۳:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٢

بيشتر بدانيم

                                                               سخنانی در باره اسپند ماه

                                                                سپندار َمذ

با پیش میم بر وزن ومعتی، مذ ،است که ماه دوازدهم باشد از سا ل شمسی و نام روزپنجم بود از هر ماه و نام فرشته ایست که نگهبان است بر درختان و بیشه ها .

همه بر آمده ازفئل، ِسپَن برابر با ِشپَن که مئانی گوناگون دارد از جمله

بالش زا ،آغازیدن ،برآمدن،سربرزدن،دمیدن،برون شدن،پدیدشدن،پدیدآمدن،تابیدن،درخشیدن،روشن شدن،افزایش یافتن،افزودن،پیشرفتن،گسترش یافتن،ِ ژوَآوردن،سرمایه آوردن، َفراخی بخشیدن،خوشبختی آوردن.........می با شد.

با توجه و نگرش به فرهنگ ایران با ستان و گفتهء زرتشت که تو لید، جو و گندم کاشتن والاترین وبهترین ستایش اهورا مزدا است و نیز جبر پایه استره های آنچه  بالنده،روینده،رشد کننده،افزایش دهنده و نیز جای بالِش ،رویش ،افزایش وتولیدباشدو همچنین زاینده و پدید آورنده باشدارج میگزارند.

رویِ سخنم با شما ست ای نو آورسان(عروسان)و ای تازه دامادان آد را در مغزخود جای دهیدودرون خود در یافته زندگی را با منش نیک بسر کنید،بشود که هر یک بر دیگری در پاکی،درستی،راستی،آموزش و آگاهی،دانش و شناخت بر دیگری برتری جوید، بیگمان چنین تکاپو و

کوشش زندگیِ هر کدام از شما راکامیاب خواهد ساخت.(زرتشت.گاتها.سرود هفدهم ،پاره 5.)

 

     تا کلامی دیگر بدرود

 

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٢

نيايش و دعا

                                                         درود بر نيکان

دوستان خوبم ؛

يکی از بهترين و نزديک ترين ٬ مهربان ترينِ دوستانم حالش خوب نيست .

از من هم دورِ وبهش دست رسی ندارم .

او مريض مهربانی بيش از حدخود شده خواهش ميکنم براش دعا کنيد

 براش انرژی مثبت بفرستيدتا هر جه زود تر بهبودی پيدا کنه

البته خودم مرتب براش انرژی مثبت ميفرستم ولی هر چه بيشتر بهتر.

به آرزوی روز های نيک که همه حالی خوب داشته با شند.

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢

کِي؟

                                            درود بر همهء دوستان خوبم

 لطفا به من بگيد که آدم کی نبايد عاشق باشه و کی ميتونه عاشق بشه؟

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٥:۳۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢

عاشقتم آی خدا

 

ا ی تو ا ی فاصله تمام لحظه ها

 ا ی تو ا ی خالق تمام خوبیها

 ای تو که با تمام ندیدن قابل وصفی

 و با تمام فصل ها

 با تمام رنگها

 وتمام فاصله ها ونزدیکیهامیتوان تو را دید

چرا  چرا چرا ؟

مرا اینقدر در خودت رها کردی

چرا با تمام خوبیهایت

 مرا از لمس وجودت و

 لمس حضورت نا توان کردی

ای بخشندهء مهربان

 که لطف حضورت شادی مرا صد چندان میکند

 پس همیشه با من باش

که من بدون تو هیچم

 از ژرفای خیال من مرو

 تو را به اشک ماهیان دریا قسم  میدهمت

همیشه با من و در کنارم بمان

در وقت تنهایی

در میان شادی و نگرانی و غم

وقتی تصمیم برای کمک دارم  بامن بمان

وقتی در  خیال به ساحل دریا قدم می نهم

در جنگل و صحرا

همان که خودت آفریدی

با من باش

                                               رازو نیاز روز و شبانه ء من

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٥:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢

شادمهر منو کشتی با اين آهنگت

      درود بر تمام خسته گان از دل های عاشق

 چند روزه دل ديوونه  

  ميگيره همش بهونه    آه

 آتيشم ميزنه هر شب جای خاليت توی خونه

(يا جای خای من تو خونه ام؛ايران)

  دل من هواتو داره 

  ديگه طاقت نمياره

اين دل هميشه گريون   

  مثل ابرای بهاره

کی تورو دوست داره قد يه دنيا  

   کی ميخاد با تو باشه حتا تو رويا

دنبال جای پاهاته روی شنهای قشنگ و خيس دريا

نگو که رفتن تو سهم منه  

   دل من طاقت نداره ميشکنه

نگو که بايد جدا شيم  

  نگو قسمتِ  منو تو رفتنه

****************************

با آرزوی ديدين هر چه زودتر مام ميهن

بدرود 

 

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٥:٠۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٢