پاسخ به يک پرسش خيلی سخت

درود بر شما

بريد به اينجا يه سری بزنيد و بياييد.

 آخه من يه پرسشی دارم در اين باره....


Klicken für Bild in voller Grösse

آيا بايد ناراحت بود برای بچه ای بيمار به دنيا ميآيد و سر پناهی برای ادامه زيستن ندارد يا فقط يادش را گرامی بداريم و در فکر برای بهتر بودن  و پاک نگهداشتن ميحط زیست باشيم و هميشه به موارد ايمنی در هر مورد گوش جان فرا دهيم.

از نظر رعايت کردن اصول صحيح در سکس ٬ تعداد فرزندان ٬ قبل از ازدواجهای فاميلی تست کامل خون انجام دهيم *ژنتيک*

ما نبايد مرده ها را بستائيم بلکه بايد به زندگی ارزش و بهای خوبی دهيم....

درست ميگم يا درست ميگم؟

با سپاس از سعيد دوست گلم که شمع اين احساس را در ما روشن کرد.

مراقب خودتون باشيد وخواهش مندم که برای من و تمام بيماران آرزوی بهبودی کامل کنيد و انرژی مثبت فراموش نشود.

دوستتون دارم 

   تا درودی دگر بدرود.

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸۳