بشنو از خيام

         

درود بر هم ميهنانم

٬آخ کين انتظار چه سخت است٬

                                                     آن قصـر که جـمشيد در او جام گرفت

                                        آهـو بچـه کرد و رو به آرام گرفت

                                       بهـرام که گور مي گرفـتي هـمه عـمر

                                         ديدي که چگونه گور بهـرام گرفت

              تا کی بايد منتظ ربه گورسپاری  برای پليدان بود؟

             از حوصله همگان بدر شد اين صبر طاقت فرسا!

            به اميد روز های شيرین ديرين زمان تا به کی بايد در تب انتظار سوخت؟

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٤:٥٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢