جشن International

 با درود بر شما نيکان ايرن زمين ؛

به گزارشی کوتاه ولی پر عکس از روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۳توجه کنيد


اين ساختمان زيبا هم قصريست که قصر گل Schloss garten (شلوس گارتن)ناميده ميشود

من با خانواده و بسياری از دوستانمان ديروز رفتيم جشن اينترناسيونال و شهروندان شهر ما که از خيلی کشور های دنياهستند به اين جشن آمده بودند .


با اين عکسها دلم ميخواست که شما را هم با حال و هوای اينجور جاها آشنا کنم و ببينيد که ما در اينجا با ملييت های ديگر هم زندگی ميکنيم ونه تنها آلمانيها بلکه از کشور های مختلف ديگر هم در ميان ما هستند.

خانم و آقای آلمانی که اينجور جشنها را دوست ميدارند و از غذاهای خارجيها خوششون می آيد

بله در زير اين چادرهای سفيد که ميبينيد افراد از کشورهای مختلف و با غذاهای گوناگون به فروش غذا پرداخته اند.(کاشکی از نزديک هم عکس می انداختم ) 

  در اين قسمت عکسی از رقص يونانيها گرفتم که موزيکشان به موزيک  کشور ترکيه شبيه است و اين بچه ها هم از همهء کشور ها هستند.

 

اين دخترکوچولو وزيبا با اين چشمان خندان را هم نميشناختم ولی از نگاهش خوشم اومد و ازش عکس گرفتم ... فکر ميکنم از مردم کرد باشه ولی از کجا نميدونم؟

     هوا کمی سرد بود و گه آفتاب و گه ابرکمی باران هم باريد و همه چتر به دست شدند هم ميخواستند که موزيک را ببينند هم جاشون رو از دست ندهند پس چتر ها وارد عمليات شدند.

 

اين هم چند تا از بچه های ايرانی که بسيار شاد بودند

خيلی جشن خوبی بود

در تمام اون جمعيت اين پسر من را بدجوری به ياد يکی از دوستان که در ايران است می انداخت که به گفته دختربزرگم اون دوست از اين پسرخوش تيپ تر و خوشگل تره

و گروه ايرانی آونگ که در آخر آمدند و خيلی با حال بودند و همه را به رقص آوردند و شادمون کردند .بله ما هم درسته در غربت هستيم ولی کمابيش وقتی در کنار هم هستيم احساس غريبی کمتری ميکنيم.

بايد يک شرح کوچک بدهم و اينکه تاريخ دوربين من ۴ روزعقب است   

تا درودی ديگر بدرود

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٢:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸۳