سانسور در اينترنت ؟!!!!

  درود بر شما جوانان ميهن؛                    

                  سانسور در اينترنت محکوم است 

                         

 شرمساراز اينکه در وقت مبارزه بين شما نيستم و هيچ کمک فيزيکی از دستم بر نمی آيد و بايد فقط در دنيای خيال يا به گفته شما جوانان ايران زمين در عالم مجازی با شما هم فکری هم ياری داشته باشم....                       

                                 

که اگر هم در ميانتان بودم پايی برای رفتن وانرژی برای هديه کردن نداشتم که تقديمش کنم و فقط شرمنده از تمام مبارزاتتون ولی دعا گويتان هستم در نيايش هايم هميشه از ايران و آزادی آن و آزاده گی هم ميهنانم با خدا سخن ميگويم... 

  تا پيروزی نهايی مبارزه مدنی را

          فراموش نکنيم.

در پناه يگانه اهورا مزدای ايران زمين مزدای بزرگ تندرست ؛ پيروز و شاد زيويد تا درودی ديگر بدرود. 

                                                                        تا درودی ديگر بدرود.

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢ تیر ،۱۳۸۳