خــــــدا را با ديده دل بينيم

درود بر شما پاکان و فرزندان مهر؛

آنها که به سر در طلب کعبه 

                           چون عاقبت عمر به مقصود رسيدند                         

                           رفتند

رفتند در آن خانه که بينند خدا را

                              بسيار بجستند خــــدا را و نديدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکليف

                               نا گاه خطابی هم از آن خانه شنيدند

که ای خانه پرستان چه پرستيد گل و سنگ؟

                                آن خانه پرستيد که پاکان طـــــلبيدند                       

پس بياييد ما نيز در طلب جانان خود باشيم نه برای بزرگ شماردن خويش ......

                       کردار نيک ٬ گفتار نيک ٬ پندار نيک

را فرا سوی راه خويش بشماريم و بدان پای بند باشيم.تا درودی ديگربدرود

به عشق تو گرفتارم    در اين دنيا تو رو دارم    تو رو تا جون به تن دارم ديگه تنها نميزارم

من قصه گوی عشقم تو بهترين کلامی       قشنگ ترين خيالی که هر نفس با هامی

وقتی تويی کنارم آسمون آبی رنگه          ميام به ديدن تودنيا با تو قشنگه 

برای ديدن تو دست ميگيرم فانوس ماه      طلسم راه و ميشکنم ميگزرم از شب سياه

به گوش کوه ودر و دشت اسمتو فرياد ميزنم       تا هر جا هستی بشنوی که تنها عاشقت منم

برای دين تو ثانيه ها رو ميشمرم                 برای ديدن تو من از يه دنيا دل ميبرم

برای ديدن تو هزار بـــار ميميرم            برای ديدن تو دوباره من جون ميگيرم 

واسه دوباره ديدنت ميشم گل اقاقيا          تا زير پاهات بميرم پر پر بشم تو جاده هات

برای ديدن تو که شهسوار عشقی             ثانيه ها رو ميشمرم من از يه دنيا دل ميبرم

                                           آخرين آلبوم هنگامه

به همسفرعشق سری بزنيد خيلی جالب مينويسه                          

  
نویسنده : شهلا ; ساعت ٤:۳۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٢ تیر ،۱۳۸۳