درد دل

                                          از ماست که بر ماست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

گناه در چیست؟اشکال در کجاست!چرا ما باید گاه به این صورت سرد و دوست نداشتنی شويم. چرا باید دامنه توقعاتمون رو اینقدر بی حد بالا ببریم واز خود راضی واز دیگری نا راضی باشیم ؟

نا گفته نماند که انسان در همهء عرصه های وجودش چنین بوده هر چند که هم دیده ایم و در تاریخ نیزخواند ه ایم در چامه ها به این نا مرادی ها برخوردیم ولی روربه رو شدن با این واقعیت سخت است .

             بنگر ز جهان چه ترف بر بستم     هیچ           

                                          ور حاصل عمر چیست در دستم    هیچ

            شمع   طربم   ولی  چو  بنشستم     هیچ

                                       من جام جمم ولی  چو  بشکستم    هيچ

 

 با اميد به توانا شدن درخود سازی بيش از پيش زیرا بايد از خود آغاز کرد تا  در يک صف مشترک به نام زندگی هم پا و همراه شويم.همه با هم بگوييl                 خداوندا دراين تاريکی دل ما را به نور خود روشن کن

 آرزوی پيروزی و شاد کامی برای تمام ايرانيا در نقطه به نقطهء دنيای هستی

 و يک دل و يکرنگ شدن ما در جای جای گيتی من به نوبه خودم تمام هم ميهنانم رادوست دارم و برايتان آرزوی سلامتی ميکنم . شاد زيويد وتا درودی دیگر بدرود .

/ 0 نظر / 9 بازدید