طراوت ۱۸ سالش شد

 

درود بر همه ؛

بله همانطور که گفتم دختر ارشد من ۱۸ ساله شد امروز نمیگم که مثل ديروز بود ولی باز هم زود گذشت.

و صبح زود يک دسته گل ۱۸ شاخه ای رز به وسيله پست رسيد. 

 

 

در سالهای تنهايی من هميشه با من هم فکر و هم قدم بود.

برايش آرزوی تندرستی و خوشبختی دارم .

ميدونم که تو ۱۸ سال را شايد پشت سر گزاشته باشی ولی من هميشه دلم ميخاست که در اين سن بمونم و فکر ميکنم که همينگونه هم هستم و دلم جوان و شاداب است با توجه به مشکلات زندگی و بيماری خودم ولی انسان دل مرده ای نيستم و از روزگار گله ای ندارم.

برايش آرزوی تندرستی٬شاد کامی و خوشبختی ميکنم .

                                                                     تا درودی ديگر بدرود

/ 0 نظر / 9 بازدید