ديدار دلدار

درود بر همه نيکان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نـيـکي و بـدي که در نهاد بشر است
                                         شادي و غـمي که در قـضاوقـدر است
      با چرخ مکن حواله کاندر ره عـقـل
                                        چرخ از تـو هـزار بار بـيـچاره تر است

نمی دونم چرا وقتی به نيروی مثبت احتياج دارم برای دريافتش

اينقدر خسته هستم .شايد به يک نيرويی که غير قابل لمس ودیدن است

نياز دارم ؟نمی خام بگم چرا؛ من ؟چون بدتراز درد من رو هم خيلی ها تحمل

ميکنند و لب بر نميارن .آخ دلم نمی خاست هيچوقت در بارهء اين مشکل

در اينجا سخنی بگم ولی به خودم گفتم چرا که نه !؟

اصلا اينجا اومدم تا با شما ها رازو نياز کنم نه اينکه فقط شنونده باشم٬

گفت و شنود.

از هر چه بگزريم سخن دوست خوش تر است.

دلم برای يک گل که به مسافرت رفته خيلی تنگ است.

آرزو دارم هر چه زودتر با سلامت کامل به منزل برگرده.

مواظب سلامتی خودتون باشيد و در پی کار نيک باشيدو اين رو بدونيد که

  کار نيکو کردن از پر کردن است

شاد زیوید و بدرود

/ 0 نظر / 10 بازدید