ديجی هومن

                                             درود بر همه هم ميهنانم

 

     از دوستی به نام( DJ- Human) برايتان پيامی دارم؛

 

                          هميشه انسان نيکی باش که حتا

 

                پس از مرگت دشمنانت نيز برايت گريه کنند.

                                                      شاد و پيروز زيويد

/ 0 نظر / 3 بازدید