جشن تير گاهان

درود بر شما هم ميهان نيکم؛

جشن تيرگان

در حال نزديک شدن به ايام جشن فرخنده تيرگان هستيم که آغاز آن از روز تير(دوشنبه ۱۰ تير ) از ماه تير می باشد و به مدت ۹ روز ادامه دارد جشن تيرگان به همراه نوروز و مهرگان و سده از جمله مهمترين جشنهای ايرانيان است که در گذشته برای ايرانيان اهميت وافری داشت و اين جشن را با شکوه و زيبا برگزار می کردند در مورد فلسفه جشن تيرگان دو روايت جالب است روايت اول مربوط به قهرمان ملی ايرانيان آرش است که تقريبا همه ما با آن آشنا هستيم .

                                                        tirgan.gif

برای آگاهی بيشتر نزد دوست بسيار نيکم ارشيا پسر مام ميهن برويد .

خوب پس از به ياد آوردن جشن تيرگان بايد ازحال و هوای امروز ايران بله نزديک ۱۸ تيربه همراه سانسور اينترنت هستيم.

من در برابر تمام شما جوانان مبارز سرشرمندگی فرود ميآورم و با آرزوی تندرستی برای همه گی شما مبارزان ميهن وشادی فروهرپاکتان را از يگانه اهورای ايران خاستارم.

شادی و رهايی نزديک است تندرست وهميشه پاک و اهورايی باشيد.

                                                                      تا درودی ديگر بدرود.

/ 0 نظر / 4 بازدید