حذر از عشق تو هرگز نتوانم.......

درود؛

حالم خيلی خراب است و شعر گونه ای در يک لحظه نوشته ام......

3023346.jpg

دلم ميخاهد اندازه تمام دريا ها بگريم

تا که هر قصر کاغذيِ بر سر راهم است

وآنکه هيچ عشقی درآن نيست

             خراب کنم واز آن بگذرم

ابر ها يی را که دلگيروگرفته اند مهمان شوم

                          آنهايی که

3033857.jpg

با کمترين و کوچکترين باد                                                           

به گريه آغاز می کنند

وبدون هيچ  دليل و بهانه ای گريه سر ميدهند

اشکهایم شايد در آنجا روان شوند و از اين سر در گمی

نجــــــــــــات يابم......

که من نيز انسانم و همچو ابر بهاری متبلور

هر دم با کوچکترين دليل دگر گون می شوم

            چرا که اسیرعشقم

هميشه چشم در راهم

دراتتظاری تمام نشدنی

انتظاری که مرا به زانو در آورده

بل همراه ابرها به ساحل دريای خزررسم 

خدايا به فريادم رس که خودت پناه تمام بی پناهانی

 

3023534.jpg

لحظهء ديدار نزديك است؟!

به اين دوست نيکم  اسد خان سر بزن و ببين که گزارش جالبی از سفر پيمان سعيدی از بم با عکسهايش داره

دلت زلال و دريايی باد تا درودی دگر بدرود.

خواهش ميکنم فقط برايم آرزوی آرامش روحم را داشته باش......

/ 0 نظر / 26 بازدید