کوروش جانم

 درود بر شما:

اميد وارم که حال همه خوب باشه و منتظر آپديت من بوده باشيد 03.gif

اين چامه از طرف پسرنيکی که با هم عهد مادر و فرزندی همی در حضور يزدان بستيم 

چون درد يکديگر را خوب ميفهميم هديه کرده است:

                  تقديم به يگانه عشقم مادرم

عشق را تحفه ای از کوی خدا ميدانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عشق را نور خدا ميدانم

عشق را آواز درون می دانم

انعکاس محبت و مهر و وفا ميدانم

عشق را رنگ اتش سرخ بود

عشق را حرم وفا گرم بود

عشق را روشنی خانه خود می دانم

عشق را هستی خود ميدانم

عشق من موحبتی از طرف دوست بود

عشق او پاک و زلال و پاک است

عشق او ـ همچو آينه ای بی کلک است

عين آن ـ از عشوه گری است

شين آن ـ از شکر است

قاف آن ـ از قدر است

چون خدا ـ خالق ما عاشق بود

من و تو

همچو خدا ـ عاشق باشيم

همچو او پاک و زلال

همچو او آينه ای بی خط و خال

همچو او

مهر و محبت و وفا کار من است

عشق ايران و وطن کار من است

مام ميهن ـ

خود نگهدار من است

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

باکمال احترام خطوط بالا را برای مادرم ش.ر.م سروده ام جانم فدای او باد و در پناه اهوره مزدا هميشه مستدام باد.

 برايش دعاکننيد او هميشه برای من انرژی مثبت ميفرسته ومن هميشه اين انرژی را دريافت ميکنم... از يگانه مزدای ايران زمين  تندرستی اش را خاهانم.

٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪

خبر های جالب براتون دارم که اميد وارم بتونيد بشنويد.

يک خبر خوب برای طرفداران خورشيد خانم بر گرفته ازسايت ؛ سر دبير خودم

خورشيد خانم کجاست؟ من هم فهميده بودم که بالاخره ويزای شوهرش آمده و با هم می‌روند آمريکا. ولی تازه چند شب پيش توانستم با او تلفنی صحبت کنم.

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

من برای تمام ايران درهر جای اين دنيای خاکی که هستند آرزوی تندرستی و سربلندی دارم.

                                                                       تا درودی ديگر بدرود.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید