چهار شنبه سوری

 

درود بر تمام ايرانيان

يک حرف حسابی از چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری يک جشن زرتشتی نيست

سه شنبه شب؟ جشن چهارشنبه سوری؟ همين برای بسياری روشنه که اين جشن بايد واکنشی به سنتها و باورهای اعراب بعد از فتح ايران در پايان سلسله ساسانی باشه.
ولی کيه که متوجه بشه ؟

20040313162539chahar1.jpg

جواب : دکتر کورش نيک نام موبد زرتشتی و پژوهشگر در فلسفه وسنن ايران باستان از راز ، چرا چهارشنبه سوری؟ و چرا آتش ؟ پرده برداشتند.
" ما زرتشتيان در کوچه ها آتش روشن نمی کنيم و پريدن از روی آتش رو زشت می دونيم .

در گاه شماری ايران باستان و زرتشتيان اصلأ هفته وجود نداره. ما در ايران باستان هفت روز هفته نداشتيم . شنبه و يکشنبه و . . . بعد از تسلط اعراب از فرهنگ اونها داخل ايران شد . بنابراين اينکه ما شب چهارشنبه ای رو جشن بگيريم ( چون چهارشنبه در فرهنگ عرب روز نحس هفته بوده ) خودش گويای اين هست که چهارشنبه سوری بعد از اسلام در ايران مرسوم شد.

20040313162557chahar2.jpg

همونطور که گفتم ما در ايران باستان هفته نداشتيم ولی هر ماه رو به سی روز تقسيم می کرديم .و برای هر روزی هم اسمی داشتيم . هرمز روز ، بهمن روز ، . . .
برای ما سال ۳۶۰ روز بوده و ۵ روز اضافه ( يا هر چهار سال ۶ روز اضافه ) ما در اين پنج روز آتش روشن ميکرديم تا که روح نياکانمون رو به خانه هامون دعوت کنيم .
بنابراين اين آتش چهارشنبه سوری بازمانده اون آتش افروزی ۵ روز آخر سال در ايران باستانه و زرتشتيان به احتمال زياد برای اينکه اين سنت از بين نره ايرانيان بعد از اسلام، نحثی چهارشنبه رو بهانه کردن و اين جشن رو با اون خرافه اعراب منطبق کرديم و شد چهارشنبه سوری ."

چهارشنبه سوری اينجا و اونجا
امسال تو ايران بعضی ها تو استخرهای خالی آتش روشن ميکنن که کسی نبينه و جائی آتيش نگيره .
با بعضی از ايرانيای خارج از کشور که حرف زديم بعضی هاشون يادشون نبود که چهارشنبه سوری کی هست و چی هست!

20040313162619chahar3.jpg

ولی بعضی ها تو لندن دارن ميرن جشن ايرانيا تو سالنهای شهرداری شهر.
بعضی ديگه ازايرانيا تو خود ايران ميرن باغهای خارج از شهر جشن ميگيرن که مامورا اذيتشون نکنن.
گروهی از ايرانيا تونوروز ميرن نزديک يک درياچه بغل دانشگاه اسلو و از روی آتش ميپرن بعدش ميرن سالن دانشگاه آش رشته ميخورن و ميزنن ميرقصن.
تو بابل شنيديم که در چهارشنبه سوری که هفته قبل بوده يک کاميون گشت آمده و هر کی ترقه در کرده رو دستگير کردن و بردن .

/ 0 نظر / 3 بازدید