خليج هميشه پارس (ساحل کيش )

 

درود بر ايرانيان آزاده؛

زلال آبی ِ آبت 

  حريم وحرمت مستان

همانان

که با ياد اهورائی

 خاک

ايرانت مستند..... 

از خودم03.gif 

1887458.jpg

                                

آتش به عنوان "پرستش سو" يا قبله در آيين زرتشتی

 

"درود و ستايش به تو ، اي آتش اهورامزدا ، مي ستايم اين روشني پاک و درخشان را اينک که به ما آشکاري ، توان و نيرويمان بخش تا بهترين انديشه و گفتار و کردار را داشته باشيم . ياريمان ده که با بدي و زشتي و دروغ پيکار کنيم . روان را پالوده گردان از بدي و راه بي فرجام تا شايسته ي پرستش اهورامزداي بزرگ باشيم ."

برای بدست آوردن آگاهی وبيشترروشن شدن 05.gif به دو ست نيکم اَرشيا جان سر بزنيد.

                                                             تا درودی ديگر بدرود.                 

/ 0 نظر / 6 بازدید