ای آفريدگار هستي

درود بر همه غم زدگان ميهن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از رفتن هم ميهنانمان زير آوار زلزله همگی مان دل آزرده ايم .اما من طاقت متهم

 کردن خدا را هم ندارم که جوانان ميهنم٬ مرکز مهرِ آدميان از بی رحمی يا قهر خدا

زبان به شکوه بگشايند من نيز به هيچ مذهبی وابسته نيستم عير از خود او که

در نقطه به نقطه دنيا نشانه هاي وجودش را ميبينم .خوب قبول دارم برای اکثر بچه ها

اين پرسش است که خود خدا را که آفريده؟از کجا مابوجود آورده شديم ؟چرا او هر کار

که خود ميخواهد با ما ميکند؟چرا سيل يا زلزله اين همه آدم رو به کام مرگ ميبرد؟

چرا؟چرا؟چرا؟.....من برای خودم يک اصلی رو درنظر ميگيرم واون اصل ميگه؛

 موقعيکه آفريدگار عالم اين جهان را خلق کرد تمام قوانينش را اتو ماتيک ساخت

و انسان را در آن نهاد. (به داستان آدم وهوا معتقد نيستم) با تمام خوبيها وبديهايش

مگر از اول وجود انسان اين بلايا نبوده است؟ چطور کرهء زمين با گذشت زمان تغيير

شکل داد و از آبها خشکی در آمد دريا ها خشک شده و تبديل به کوهها و سخره ها

 شدند  .

 آخ که چقدر برايم سخت است وجود آفريدگار رو به کسی ثابت کنم <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 با من اينطوراست که با روبرو شدن به هر مشکل يا شادی نام او را بر زبان آورم.

 فکر ميکنم که تمام هستی بر گرفته از قدرتی بی همتا است.

حالا هر کس بنا به اعتقادات خود نامی برای اين قدرت گذاشته ۱خدا يا يزدان ِGOD۲  

  ِ۳ الله ِ ۴بودا.......من انسانی هستم ساده و بی ادعا .

ولی بچه های امروز ما با روش فکری  وهمچنين تحصيلات عالی يا 

 آگاه از آنچه در اطرافشان ميگذرد .ميخواهم بدانم آيا شما تغيير فصلها ٬گردش مرتب

زمين به دور خودش يا چرا راه دور بريم از خودمون آغاز کنم از طپش قلب به طور مرتب

٬ ديد چشم يا جزء جزء بدن هر انسان که در قسمت آناتومی ديدنش حتي درفيلم

برای هر کسی قابل هضم نيست .

بعضی بر اين ايده اند که ما اول ميمون بوديم و بعد از گذشت قرنها به انسان امروزی

تکامل پيدا کرديم ٬آيا در چند فرن گذشته از اين نوع ميمون ها نبوده که تا

 امروز به تکامل انسانی برسد؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

 .اگر دليل دانش بيش نشانهء نفی وجود آفريدگارهستی است

 من ايده خود  و چند دليل براي وجود آفريدگار را برايتان نوشتم

پاسخ مرا بدهيد ای هم ميهنان پاک سرزمين مهر

     بدرود  شاد زيويد

 

/ 0 نظر / 10 بازدید