جشن International

 با درود بر شما نيکان ايرن زمين ؛

به گزارشی کوتاه ولی پر عکس از روز شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۸۳توجه کنيد

?o=1369652&t=2

اين ساختمان زيبا هم قصريست که قصر گل Schloss garten (شلوس گارتن)ناميده ميشود

من با خانواده و بسياری از دوستانمان ديروز رفتيم جشن اينترناسيونال و شهروندان شهر ما که از خيلی کشور های دنياهستند به اين جشن آمده بودند .

?o=1369651&t=2

با اين عکسها دلم ميخواست که شما را هم با حال و هوای اينجور جاها آشنا کنم و ببينيد که ما در اينجا با ملييت های ديگر هم زندگی ميکنيم ونه تنها آلمانيها بلکه از کشور های مختلف ديگر هم در ميان ما هستند.

?o=1370165&t=2

خانم و آقای آلمانی که اينجور جشنها را دوست ميدارند و از غذاهای خارجيها خوششون می آيد

بله در زير اين چادرهای سفيد که ميبينيد افراد از کشورهای مختلف و با غذاهای گوناگون به فروش غذا پرداخته اند.(کاشکی از نزديک هم عکس می انداختم ) 

?o=1369655&t=2

  در اين قسمت عکسی از رقص يونانيها گرفتم که موزيکشان به موزيک  کشور ترکيه شبيه است و اين بچه ها هم از همهء کشور ها هستند.

?o=1369653&t=2

 

اين دخترکوچولو وزيبا با اين چشمان خندان را هم نميشناختم ولی از نگاهش خوشم اومد و ازش عکس گرفتم ... فکر ميکنم از مردم کرد باشه ولی از کجا نميدونم؟

 ?o=1369656&t=2    هوا کمی سرد بود و گه آفتاب و گه ابرکمی باران هم باريد و همه چتر به دست شدند هم ميخواستند که موزيک را ببينند هم جاشون رو از دست ندهند پس چتر ها وارد عمليات شدند.

 ?o=1370168&t=2

اين هم چند تا از بچه های ايرانی که بسيار شاد بودند

?o=1370167&t=2

خيلی جشن خوبی بود

?o=1370166&t=2

در تمام اون جمعيت اين پسر من را بدجوری به ياد يکی از دوستان که در ايران است می انداخت که به گفته دختربزرگم اون دوست از اين پسرخوش تيپ تر و خوشگل تره 03.gif

?o=1374613&t=2

و گروه ايرانی آونگ که در آخر آمدند و خيلی با حال بودند و همه را به رقص آوردند و شادمون کردند .بله ما هم درسته در غربت هستيم ولی کمابيش وقتی در کنار هم هستيم احساس غريبی کمتری ميکنيم.

بايد يک شرح کوچک بدهم و اينکه تاريخ دوربين من ۴ روزعقب است 08.gif  

من اين عکسها را با کمک دوست خوبم کوروشبه اينجا منتقل کردم و اينجاهم ازش سپاسگزاری ميکنم تا يادم نرفته به سايت جديد سعيدحاتمی دوست گرامی وراهنمای ديرينه و کهن من هم به اين آدرس سری بزنيد.

تا درودی ديگر بدرود

/ 0 نظر / 11 بازدید