در باره ام اس

درود بر تمام شما دوستان گرامی که با شنيدن اين خبر به اندازهء منِ بيمارشاد شديد.

کمی توضيح راجب بيماری (MS) يا با نام کامل Multiplen Sklerose برای شما عزيزان هم ميهن بدهم که :

اين بيماری بر روی سيستم اعصاب مرکزی نشسته و به قول پزشکان آلمانی تبديل به يک عفونت شده و در اثر اين عفونت تاثير مستقيم بر روی لايه؛ ميلیين؛ که لايه پوششی بر روی اعصاب شخص است ميگزارد٬درست مثل اينکه لايه عايق که روی سيم برق است و اگر آن لايه از بين برود با اولين برخورد يا رسيدن يک رسانا به سيم جريان برق مختل ميشود و تاثير شديد و مستقيم بر روی قسمت مورد نظر ميگزارد. 

اين عکس واقعی بيانگر و نشاندهنده عفونت بر روی عصب های شخص بيماراست.  

                                        Kultur menschlicher Endothelzellen 

 و اين هم يک عکس  M R T  يا همون؛ سيتی اِسکن ؛از يک بيمار است.

که من بارها اين عکسبرداری رو داشتم که خدا نسيب هيچکس نکنه.

                                     MRT- Aufnahme eines Entzündungsherdes bei der experimentell autoimmunen Encephalomyelitis          

 برای برخی از شما که آگاهی کامل از اين بيماری نداريد قابل ذکر است که بگويم اين عفونت به راحتی بر روی تمام اعضای بدن تاثير خود را نشان ميدهد ممکن است که روی اعصاب بينايی بنشيند که باعث لرزش چشم و ديدن ۲تصويری به آدم دست بده و يا بر روی عصب گوش که باعث شنگينی گوش ياکری مزمن ميشود و عصب مثانه که بر روی تخليه ادرار تاثير دارد و يا بر روی عصب حسی پا که در راه رفتن و ياحس دست که بر روی لمس کردن اشياء بلندکردن جسمی يا جابجا کردن.... و مثل بی حسی حتا در دهان شود به هر روی تمام اعضای بدن با اين بيماری به نوعی در گير ميشود و بيمار را از زندگی روز مره خود باز ميدارد و اما در مورد اين راه درمان

اين داروی توسط پزشکان در کره جنوبی پيدا و ساخته شده است که در تاريخ ۰۴.۲۰۰۴ به ثبت رسيده و صورت حهانی پيدا کرده است٬

                        transfomethederin  نام گزاری شده است               

 که با اين دارو به تمام اثرات منفی سلسله اعصاب پايان داده شده و تمام عصبهای از بين رفته باز سازی ميشوندو ديگر به کار بر عکس سيستم دفاعی بدن که همان گلبول های سفيد باشند پايان ميدهدو مغز استخوان را باز سازی و قوی ميکند و بايد برای دريافت اين دارو ٬خون قبلی بدن را با خونی جديدکه همان گروه خون قبل باشد همراه داروی ذکر شده به بيمار تزريق ميشود که اين کار به مدت ۳ ماه طول ميکشد.

و اما گرفتن دارو درآمريکا و اروپای غربی به آخر سال ۲۰۰۴ميرسد

 با آرزوی تندرستی تمام شما خوبانم .در صورت بدست آوردن آگاهی های جديد دوباره برايتان در وبلاگم مينويسم.

              شاد و پيروز زیويد تا درودی ديگربدرود                                        

/ 0 نظر / 5 بازدید