آیـــــا برای تو نــــــيز پيش آمده؟

درود؛

پيش از هر چيز بگم که ۱ آذر زاد روز دختر کوچک من، طرلان است07.gif که مامانش عاشقانه دوستش داره و فداش ميشه07.gif

 

  قطره  را بشويم  دريا را نوسان آييم

و اين نسيم   بوزيم   و  جاودان بوزيم

 و اين خزنده   خم شويم   و  بيناخم شويم

و اين گودال   فرود  آييم   و بي پروا  فرود آييم

  بر خود خيمه   زنيم   سايبان آرامش  ما  ماييم

ماوزش  صخره ايم  ما صخره وزنده ايم

  ما شب گاميم   ما گام شبانه ايم

  پروازيم  و  چشم به راه   پرنده ايم

 تراوش  آبيم  و در انتظار  سبوييم

 در ميوه  چيني  بي گاه   رويا را نارس چيدند  و  ترديد  از رسيدگي  پوسيد

 بياييد   از شوره  زار  خوب  و بد برويم

چون جويبار  آيينه  روان   باشيم   به درخت  درخت  راپاسخ  دهيم

و  دو كران   خود  را  هر لحظه  بيافرينيم   هر لحظه  رها  سازيم

برويم  برويم   و  بيكراني  را زمزمه كنيم

سهراب سپهری

2725941.jpg

 تا به کی از ادعای روشنفکري، به خودمون باد کنيم ولی هيچی حاليمون نباشه؟

چرا بچه هامون که به سن بلوغ رسيدند رو، هنوزبالغ نميدونيم؟

که هم سن يه آدم ۸۵ ساله هم که باشي، وقت حرف زدن مادر يا پدر ازت ايراد بگيرند!!!!!!!!

به چه دليل به بچه های خود آزادی سخن يا رفتار نديم آخه؟

وقتی خودمون کم ايراد نداريم، چرا از ديگران ايراد بگيريم ؟

ميدونم تو سنت شايد برای جواب به اين پرسشهای من اينقدر بالا نباشه

 يئنی مادر يا پدر نشده باشی هنوز

ولی تو هم ميتونی از حالا آغاز کنی خوب.....

مگه نه؟

2725943.jpg

همدلی بهتر از هم زبانی است

نيک باش و به ديگران نيزنيکی کن ..... تا درودی دگر بدرود. 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید