باده و عمر

                                                            

از من رمـقي به سعـي ساقـي مانده است <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


وز صحـبت خـلق بـيوفـايي مانده است


از باده د
وشيـن قـدحـي بـيش نـماند


از عـمر نـدانم که چـه باقـي مانده است

         

/ 0 نظر / 5 بازدید