خــــــدا را با ديده دل بينيم

درود بر شما پاکان و فرزندان مهر؛

آنها که به سر در طلب کعبه 

                           چون عاقبت عمر به مقصود رسيدند                         

                           رفتند

رفتند در آن خانه که بينند خدا را

                              بسيار بجستند خــــدا را و نديدند

چون معتکف خانه شدند از سر تکليف

                               نا گاه خطابی هم از آن خانه شنيدند

که ای خانه پرستان چه پرستيد گل و سنگ؟

                                آن خانه پرستيد که پاکان طـــــلبيدند                       

?o=1668305&t=2

پس بياييد ما نيز در طلب جانان خود باشيم نه برای بزرگ شماردن خويش ......

                       کردار نيک ٬ گفتار نيک ٬ پندار نيک

را فرا سوی راه خويش بشماريم و بدان پای بند باشيم.تا درودی ديگربدرود

07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif07.gif

به عشق تو گرفتارم    در اين دنيا تو رو دارم    تو رو تا جون به تن دارم ديگه تنها نميزارم

من قصه گوی عشقم تو بهترين کلامی       قشنگ ترين خيالی که هر نفس با هامی

وقتی تويی کنارم آسمون آبی رنگه          ميام به ديدن تودنيا با تو قشنگه 

برای ديدن تو دست ميگيرم فانوس ماه      طلسم راه و ميشکنم ميگزرم از شب سياه

به گوش کوه ودر و دشت اسمتو فرياد ميزنم       تا هر جا هستی بشنوی که تنها عاشقت منم

برای دين تو ثانيه ها رو ميشمرم                 برای ديدن تو من از يه دنيا دل ميبرم

برای ديدن تو هزار بـــار ميميرم            برای ديدن تو دوباره من جون ميگيرم 

واسه دوباره ديدنت ميشم گل اقاقيا          تا زير پاهات بميرم پر پر بشم تو جاده هات

برای ديدن تو که شهسوار عشقی             ثانيه ها رو ميشمرم من از يه دنيا دل ميبرم

                                           آخرين آلبوم هنگامه

به همسفرعشق سری بزنيد خيلی جالب مينويسه                          

/ 0 نظر / 3 بازدید