ای آگاهان :

از منـزل کـفر تا بدين يک نـفس است

 


                     وز عـالم شک تا به يـقـين يکنفس است

 


اين يکـنـفس عـزيز را خـوش ميـدار


 

                 کز حاصل عـمر ما هـمين يکـنـفس است
 

/ 0 نظر / 4 بازدید