رنج درون

                                                          sarein11.jpg 

                                                                                    سهندوسبلان  

                                               بسيار رنج ميکشم

 چون گرامی دوستی را از دست داده ام<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نه از دست ندادم٬ از او دورم

 مئنای عشق را گم کرده ام

 از چه روی نميدانم

تغيير واژه ها

Sabalaan_of_Karim2.jpg

سهند       

تو هيچ مي دانستي از سكوت هم مي شود الهام گرفت؟

كه  روشني هميشه بشارت بخش

و پرواز هميشه هم  رهايي بخش نيست؟

كه بايد ساعت ها فقط بنشست تا رهايي آموخت؟

 

آري آزادي هميشه رهايي بخش نيست

اسارت را  بياموز آن زمان كه در اوج تمنايي!

بياموز زيبايي هم صحبتي با ديوار را

همدلي با سايه را

بياموز كه آفتاب هميشه هم نويد بخش نيست

بياموز تا نو شوي

از نو بيافريني

از بند واژه ها  به در آيي

و جهاني دگر آفريني

بياموز كه ديگر اميد حرفي براي گفتن ندارد

بياموز تغيير را

تحول را

اما از بن و ريشه تغيير ده!

بياموز كه زلالي را نه فقط  در آب هاي زلال

بل در گل آلودي مرداب ها هم مي تواني بيابي

بياموز كه وفا هميشه هم وفا نمي آموزد

از بي وفايي وفا بياموز!

از بي ثمري ثمر

از خشم مهرباني

از نفرت عشق

از مرگ زندگي

بياموز كه آموختن مرز ندارد

                                      و بي مرزي آموزش رايگان طبيعت است!

                                      sabalan.jpg

                                          (بالای کوه سهند)

 

/ 0 نظر / 6 بازدید