آريان

               درود بر همه دوستان خوبم

 باعرض شرمندگی از غيبت طولانی که داشتم <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 چند روزيه که از هلند مهمانان گرامی دارم(پسرخاله وخانمش و دختر گلش)که مثل  عسل شيرينه

 خلاصه خيلی خوش گذشته تا به حال به ما!؟ به شما چی

 در ضمن من ودختر بزرگم پری شب به کنسرتگروه آريان رفتهبوديم

 کارشون رو از نزديک نديده بوديم فقط از طريق DVD که از ايران رسيده بود دستمون  محشر بودن واقعا

سنگ تموم گذاشتند ما خيلی کيف کرديم . هم موزيک عالی وصدا هماهنگ ٬ريتم به جا ٬خلاصه ما اينجا به

خيلی کنسرتها ی  ايرانی رفتيم ولی اين هماهنگی رو در هيچ کدام نديده بوديم بازم ميگم عالی عالی  عالی

35.gifبودند.فقط دونفرشون نبودند که بقيه جای خالی اونها رو پر کرده بودند.

 خوش به حال شما که گروه آريان رو پيش خودتون داريد ( در ايران)

                                                   

 کار اين بچه ها واقعا با ارزش است در اون موفعييت با اينهمه مشکلات وموانع ......جدا دمشون گرم .

/ 0 نظر / 2 بازدید