۸مارس چگونه برگزار شد؟

           درود بر بانوان و سروران ايران زمين

با اينکه از چنين برخوردی زياد جانخوردم ؛( چون بيش از اين از دولت ايران

 انتظار نميرفت )ولی بسيار ناراحت برای زنان آزاده ميهنم و آزادی خواهان هستم.

نا گفته نماند که در ؛ فرانکفورت؛ هم چنين مراسمی بزرگداشت روز زن

(۸ مارس) برگزار شده است. 

به دليل نبودنم در اين مراسم به گزارشی از سايت زنان بسنده ميکنم.

با اميد اينکه مورد پسند تان قرار گيرد.

                                خشونت درمراسم اعتراض به خشونت علیه زنان


  DSCF2298.jpg                      women-solidarity1.jpg

 

 

DSCF2315.jpg


زنان ايران، ۱۸ اسفند ۸۲:

تجمع زنان در پارک لاله که با موضوع اعتراض عليه خشونت با مداخله نيروهاي انتظامي و لباس شخصي ها به خشونت کشيده شد.
اين اتفاق به دنبال لغوشغاهي مجوز برنامه "مرکز فرهنگي زنان " که با همراهي جمعي ديگر از تشکل هاي زنان درپارک لاله تهران برگزار مي شد رخ داد .
اين برنامه قرار بود از ساعت ۱۷روز دوشنبه در امفي تياتر سر گشوده پارک برگزار شود اما نيرو هاي انتظامي از ساعت ۱۵ در محل برگزاري مراسم و در هاي ورودي پارک حضور يافته بودند و به مراجعه کنندگان خبر لغو برنامه را مي دادند و از ورود انان جلوگيري مي کردند .
اين در حالي است اين مرکز مجوز برنامه را از وزارت کشور دريافت کرده بودند.
به گزارش خبرنگار سايت زنان ساعت ۱۱روز دوشنبه از دادستاني با خانم شادفر مدير برنامه و عضو مرکز فرهنگي زنان تماس گرفته و لغو برنامه را به وي اطلاع داده اند و از او خواسته اند که موضوع را به اطلاع عموم برساند اما وي اعلام کرده است که در فرصت باقي مانده اين امکان را ندارد و فقط مي تواند به اعضاي مرکز اطلاع بدهد.واز دادستاني درخواست حکم کتبي کرده است وانان قول داده اند که حکم را به مرکز فاکس کنند.
اعضاي هيات مديره مرکزفرهنگي زنان به همراه جمعي از فعالان جنبش زنان دقايقي قبل ساعت ۱۷در پارک حضور يافته بودند و از ماموران نيروي انتظامي درخواست حکم کتبي را مي کردند اما انان از ارايه هر نوع حکمي خودداري مي کردند اما مدعي بودند که حکم دارند.
در حالي که اعضاي مرکز همچنان بر قانوني بودن تجمع خود اصرار مي کردند برخورد نيروي انتظامی با پسر جواني که پلاکاردي در باره روز زن داشت با واکنش مردم روبه رو شد .وقتي نيروي انتظامي پلاکارد وي را گرفت مردم شروع به دست زدن کردند و اين حرکت بي وقفه ادامه يافت .
نزديک ساعت ۶ اعضاي مرکز در حالي که دست به دست هم داده بودند روي سن رفتند و پس از تبريک روز زن وتشکر از مردم به ميان مردم رفتند. با ورود آنان مردم به اجراي سرود يا ر دبستاني و شعار دادن پرداختند.
چندي بعد که برگزار کنندگان مراسم محل را ترک کرده بودند نيروي انتظامي اجازه برگزاري مراسم را دادند در حالي که عملا امکان برگزاري وجود نداشت. يکي از زناني که قرار بود در مراسم سخنراني داشته باشد اعلام کرد که امکان برگزاري برنامه وجود ندارد و برنامه از طرف ما تمام شده است.
اين در حالي بود که هوا رفته رفته تاريک تر مي شد وبا تاريک شدن هوا بر تعداد لباس شخصي ها افزوده مي شد .در اين هنگام نيروي انتظامي با ايجاد حلقه هاي انساني زنان را پراکنده کرده و به محل هاي خلوت پارک هدايت مي کرد وبا خشونت از انان مي خواست که صحنه راترک کنند در حالي که راه هاي خروجي را بسته بودند .در اين هنگام مراسم به خشونت کشيده شده و نيروها از باتوم و ضربات دست نيز براي متفرق کردن مردم استفاده کردند.
همچنين نيروهاي حاضر در محل از شرکت کنندگان فيلمبرداري ميکردند و وقتي اين عمل انان با اعتراض روبه رو شد ان را کاملا قانوني مي دانستند در حالي که از فيلمبرداري و عکاسي توسط ديگران جلوگيري مي کردند و اين محدوديت براي خبرنگاران نيز تا وقتي که اجازه برگزاري برنامه داده نشده بود وجود داشت.

   با آرزوی پيروزی و بهروزی هر چه زودتر برای تمام ايرانيان ميهنم

                                         شاد و تندرست زيويد  بدرود

/ 0 نظر / 12 بازدید