دهان تنگ شيرينش مگر ملک سليمانست

                                             با درود و شاد باش بر بانوان ايران

 

شايد برای ما نيز وقت آزادی رسيده؟!

 

عبادی: به نام اسلام نبايد مردم را از حقوق بشر و دموکراسی محروم کرد.


 


زنان ايران، ۲۷ دی ۱۳۸۲

زنان، نخستين قربانیان فقر فاحش به شمار می آيند زیرا که آنان قربانيان تبعيض حقوقی و اجتماعی هستند. برای مقابله با جامعه مردسالار، مردان و زنان بايد فعاليت کنند زيرا مردان نيز قربانی فرهنگ مردسالار هستند.

شيرين عبادی، که مجری برنامه افتتاحيه مجمع اجتماعی جهانی در معرفی او گفت: " زنی که راهی صلح طلبانه برای آشتی اسلام و حقوق بشر يافته است"، ضمن بيان اين جملات افزود: در کشور من ايران، همين فرهنگ مردسالار است که زنان را با وجود تحصيلات عالی از ورود به مدارج بالا باز داشته است. قوانين تبعيض آميز از جمله قوانین جزایی که ارزش جان یک زن را نصف جان یک مرد می داند و شهادت دو زن را در برابر شهادت یک مرد می پذیرد بر زنان تحمیل شده است.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: با اصلاح اساسی نهادهای بین المللي همچون سازمان جهاني تجارت، صندوق بين المللي پول، بانک جهاني و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، فاصله عميق کنوني بين آنهايي که دارند و آنهايي که ندارند کمتر خواهد شد.

وي همچنين افزود: بايد به حقوق اقتصادي و اجتماعي توجه بيشتري شود. رعايت اين حقوق بايد در صدر برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي دولتها قرار گيرد. بايد به دوران مصونيت از مجازات پايان داده شود و مسئولان دولتها و کساني که حقوق بشر را نقض کرده اند، از جمله صاحبان شرکتهاي چند مليتي بايد مجازات شوند.عبادي همچنين افزود: ما مدافعان حقوق بشر در فدراسيون بين المللي حقوق بشر در کنگره آينده مان درباره اين موضوعات حرف مي زنيم. تلاش ما اين است که جهاني شدن را در خدمت حقوق بشر درآوريم.

عبادي در بخش پاياني سخنان خود گفت: در ايران، مردم، به ويژه جوانان و زنان طي دهه گذشته و در جريان انتخابات رياست جمهوري و انتخابات پارلماني اراده خود را براي اصلاحات اساسي و برقراري دموکراسي و حقوق بين الملل اعلام داشته اند اما متاسفانه سنت گرايان که سکوهاي اصلي قدرت را در دست دارند، به اين موضوع توجهي نکرده اند و در روزهاي اخير با رد صلاحيت داوطلبان ورود به مجلس، بحراني را به وجود آورده اند. من يک بار ديگر تاکيد مي کنم که به نام اسلام نبايد مردم را از حقوق بشر و دموکراسي محروم کرد.

وي گفت: در اين اوضاع و احوال که بسياري، مساله امنيت را بزرگ جلوه مي دهند، کار مدافعان حقوق بشر مشکل تر شده است.من هم به جرم وکالت و دفاع از حقوق بشر از اين مصائب سهمي برده ام و به زندان افتاده ام. اکنون هم زنداني عقيدتي در زندانهاي ايران وجود دارد که با استفاده از فرصت درخواست و اميد آزادي آنها را دارم.

                             به اميد اينکه آنروز هر چه زودتر فرا برسد.

                                         شاد زيويد ٬ بدرود.

/ 0 نظر / 4 بازدید