خبر خوشحال کننده

                                            درود بر زنان و مردان ايران

 يک خبر خوب از سايت زنان ايران دارم که همه از شنيدنش خوشحال ميشويد

کبري رحمانپور امروز اعدام نمي شود


 


زنان ايران، 9 اسفند 82:

کبري رحمانپور امروز صبح اعدام نمي شود.
برخي منابع موثق به خبرنگار سايت زنان ايران گفتند: قرار نيست کبري امروز اعدام شود. و اوضاع و احوال موجود حاکي از آن است که تا پيش از شروع سال جديد اتفاق تازه اي براي اين پرونده نخواهد افتاد.
با اين همه، در آخرين گزارش سازمان عفو بين الملل به خبر روزنامه اعتماد استناد شده است: بر اساس گزارش روزنامه اعتماد، کبري رحمانپور در 28 فوريه 2004 (9 اسفند 1382) اعدام خواهد شد. آخرين اميد وي به رهايي از اعدام اين است که خانواده مقتول وجه خون بها را پذيرفته و از قصاص وي صرف نظر کنند.
همچنين در تماس با خبرنگار مسئول پيگيري پرونده کبري در روزنامه اعتماد اطمينان حاصل کرديم که برخلاف خبري که قبلا اعلام شده بود قرار نيست فردا وي را اعدام کنند.

 با آرزوی اينکه اين اقدام در نتفه خفه شود.

 برايش دست به دعا بر داريم.

  و اما چرا زنان ما مرتب چنين قتل های می شوند ؟

چرا جنبش زنان از زنهاي قاتل دفاع مي کند؟

 

زنان ايران، 4 بهمن 82:

خبرگزاري کار ايران با سه تن از فعالان جنبش زنان درباره عملکرد اين جنبش درباره افسانه نوروزي، کبري رحمانپور و ماندانا نيکخو، زناني که مرتکب قتل شده اند، مصاحبه کرده است. از پاسخها چنين بر مي آيد که خبرنگار پرسيده است: آيا دفاع از زنان قاتل درست است؟
پروين اردلان:جنبش زنان بايد از اعدام رحمانپور جلوگيري كند

يكي از فعالين حوزه زنان معتقد است كه جنبش زنان بايد از حقوق كبري رحماپور و افسانه نوروزي كه به هر دليلي به ناچار، دست به قتل زده اند دفاع كند.
پروين اردلان يكي از فعالين حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:بحث كبري رحمانپور و افسانه نوروزي متفاوت هستند اما حذف كبري رحمانپور كه از روي ناچار دست به قتل زده است كار درستي نيست.
وي افزود:جنبش زنان بايد از اعدام رحمانپور جلوگيري كند. زيرا وي در اثر ناچاري و به دليل شرايط خانوادگي اقدام به قتل كرده است.
به گفته اردلان،هم افسانه نوروزي و هم كبري رحمانپور هر دو قتل كرده اند اما نه،به اختيار خود بلكه به دليل شرايط و فشارهايي كه به آنها وارد شده به اين كار اقدام كرده اند.
وي تصريح كرد:بحث اين دو نفر يكي است وتنها در شكل ظاهري با هم تفاوت دارند و ما هم تا زماني كه بتوانيم از اعدام آنها جلوگيري مي كنيم.
اردلان با اشاره به اينكه مجرم دانستن را نادرست دانست گفت: در كشورهاي خارجي اگرزني بااين سنين به ناچار اقدام به قتل كند،قاتل شناخته نمي شود وچنين حكمي نخواهد داشت.
وي عنوان كردكه جنبش زنان بايد از حق هر زني كه به اجبار در شرايطي قرار گيردكه حقوق او تضييع شود دفاع كند.
خبرگزاري کار ايران با سه تن از فعالان جنبش زنان درباره عملکرد اين جنبش درباره افسانه نوروزي، کبري رحمانپور و ماندانا نيکخو، زناني که مرتکب قتل شده اند، مصاحبه کرده است. از پاسخها چنين بر مي آيد که خبرنگار پرسيده است: آيا دفاع از زنان قاتل درست است؟

مرضيه مرتاضي لنگرودي:دفاع از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند دلائل منطقي و انساني دارد

يكي از فعالين حوزه زنان گفت:كه اگر اكثريت زنان جامعه از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند دفاع
مي كنند پشت دفاعياتشان دلايل كاملا منطقي ،انساني و عدالت خواهانه اي وجود دارد.
مرضيه مرتاضي لنگرودي ا زفعالين حوزه زنان در گفت وگو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:دفاع از زناني كه ناخواسته مرتكب قتل شده اند بازتاب ضجه هاي درد آلود آسيب ديده زنان محروم ايراني است كه معترضانه دردفاع حقوق پايمال شده خود فرياد مي زنند.
وي افزود:سالهاست كه زنان ايراني براي داشتن حق زندگي انساني و شرافتمندانه حق دخالت و تعيين سرنوشت خويش،حق دوست داشتن و دوست داشته شدن ،حق مالكيت جسم و تن ،حق داشتن احترام برابر و ... تلاش
مي كنند.
به گفته لنگرودي،حقوق زنان در جامعه پدر سالار به واسطه نگاه سنتي ابزاري به زن و به كمك قوانين و سنت هايي كه از اين نگاه و عملكرهايش حمايت مي كند رعايت نمي شود.
وي تصريح كرد:اغلب زنان ايراني اعم از افسانه نوروزي و كبري رحمانپور قربانيان اين آسيب ها هستند و اين آسيب ها و محروميت ها ناشي از آن در زنان فقير و تهيدست جامعه بروز فاجعه آميزي دارد.
مرتاضي عنوان كرد كه كبري دختر فقير 18 ساله اي كه به واسطه فقر به مرد بالاي پنجاه سال فروخته مي شود و زماني كه از اين ازدواج سر خورده مي شود دست به قتلي ناخواسته مي زند.
وي معتقد است كه طبيعتا هر زن محروم ايراني را به واسطه نقض مكرر حقوق انساني اش مي توان در يك قدمي ارتكاب جرايمي ديد كه به خاطر دفاع از حريم انساني خويش مي تواند مرتكب شود.
لنگرودي با اشاره به موضوع افسانه نوروزي ،گفت:نوروزي به واسطه فقر در معرض آسيب ناشي از نگاه جنسي و شهوتران صاحب قدرتي قرار مي گيرد و از خود دفاع مي كند.
به اعتقاد وي افسانه نوروزي ازتماميت زندگي انساني كه حق اوست دفاع كرده اما قدرت وثروت و بر تماميت زندگي انسان افسانه مي چرخد.
لنگرودي افزود:خرد جمعي زنان با دفاع از اين زنان محروم سعي مي كند مسئولين قضايي ايران را متوجه اين تجاوزات و تضييع حقوقي زنان كه ريشه بزهكاري هاي ناخواسته است نمايد.
وي عنوان كرد كه شايد تصحيح نگرش سنتي به زن به عنوان انسان صاحب كرامت و حق و رعايت حقوق انساني زن به عنوان موضوعي عميق ازمباحث عدالت اجتماعي ازقاتل شدن افسانه ها وكبري ها و مانداناهاي ديگر جلوگيري كنند.

بهدخت رشديه:حمايت از زناني كه به ناچار قتل كرده اند انحراف نيست

يكي از فعالين حوزه زنان اعلام كرد كه برخي به اشتباه مي گويند جنبش زنان به دليل پيگيري مباحث رحمانپور و نيكخو منحرف مي شود اما چنين چيزي نيست و دفاع از حقوق حقه زنان وظيفه اصلي ما است.
بهدخت رشديه يكي از فعالين حوزه زنان در گفت و گو با خبرنگار سرويس اجتماعي ايلنا،گفت:جنبش زنان برحسب نيازهاي مختلف زنان درتمام زمينه ها شكل گرفته و حمايت اين جنبش از حق تضييع شده زناني كه به ناچار قتل كرده اندانحراف نيست.
وي افزود:البته اگر كساني پيگير اين مباحث هستند نبايد به جنبش زنان بچسبانيد.
به گفته رشديه،اگر برخي از زنان كار و زندگيشان را كنار گذاشته اند و پيگير اين قضيه هستند قطعا هدف خاصي را دنبال مي كنند كه در مطبوعات منعكس نشده است.
وي تصريح كرد:"NGO " ها و گروه هاي ديگري كه پيگير هستند مطمئنا ار اين روندها چيزهايي مي دانند كه تا اين حد اصرار مي كنند.
رشديه اظهار كرد كه مراكز غير دولتي زنان وظيفه اصلي خودرادفاع از حقوق زناني مي داند كه حقشان تضييع شده و در اين راه كبري رحمانپور و افسانه نوروزي هيچ تفاوتي با هم ندارند

/ 0 نظر / 15 بازدید