مـــــــژده یـــــــار آمـــــــــد

                                   

 درود بر شما دوستان گرامی:

دوست خوبم نرفته بود و من رو تنها نگزاشته بود.

او برگشته ولی به چه صورت ؟ بماند که من فقط از برگشتنش خرسندم....

خدايا سپاسگزارتم که اين 21.gif را به من باز گرداندی 05.gif

ازتو که برای او دعا کردی سپاسگزارم 10.gif و مرا دلداری  دادی 03.gif در غم و شادی من شريک

بودی و من را پيش خودم  سر افراز کردی تا بی نهايت سپاسگزارم.

 من اين شعر را تقديم به اين وجود نازنين ميکنم:

 

غزل تن

 تن تو مطلع تابان روشنايي هاست

 اگر روان تو زيباست  از تن زيباست

 شگفت  حادثه اي نادر ست معجزه طبع

 كه در سراچه ي تركيب چون تويي آراست

 نه تاب تن كه برون مي زند  ز پيراهن

 كه از زلال  تنت  جان  روشنت  پيداست

كه اين چراغ در آيينه ي تو روشن كرد؟

 كه آسمان  و زمين  غرق نور آن سيماست

 ز باغ روي تو صد سرخ گل  چرا ندمد

 كه آب و رنگ بهارت  روانه در رگ هاست

 مگر ز جان  غزل آفريده اند  تنت

 كه طبع  تازه  پرستم  چنين  بر او شيداست

 نه چشم و دل كه فرومانده  در گريبانت

  كه روح شيفته ي آن دو مصرع شيواست

 نگاه من ز ميانت  فرو نمي آيد

  هزار نكته ي باريك تر ز مو اينجاست

 حريف  وسعت  عشق تو سينه ي سايه ست

 چو آفتاب  كه آيينه دار او درياست

                                                                                                                          هوشنگ ابتهاج

                                         تا درودی ديگر بدرود

/ 0 نظر / 9 بازدید