در تنهايی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

  درودبر همه٬ 

 

 يک پرسش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  آيا شده تابه حال احساس نا آشنايی مثل تنهايی <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

 رو درخودت داشته باشي!!!!!!!!!!!!19.gif

 اگر  اطرافت پر از افراد گوناگون است حالا بسته به درجه بندي منظورم يعني٬

(همسر با بچه هات )واگر ازدواج نکردي مادر پدر يا خواهر و برادرت  يا بهترين دوستت

باز هم تنها باشي؟15.gif

 هيچکس رو در زندگيت برای پر کردن اون نقطهء خالي پيدا نکنی ؟33.gif

 

                    ۰در اينجورموارد ميگن آدم پر کس بی کسه۰

 

اينقدر با خودم کلنجار رفتم ولی بهتر از شماها هيجکس رو پيدا نکردم برای درد دل .08.gif

 من خيلی تنهام ٬آخه همه فکر ميکنن برای من و پيش من هستند!!!!!!

 ولی اينطور نيست.02.gif

 تا به حال خيلی ها ازم پرسيدند که کارميکني؟يا شغلت چيه؟

 وقتی ميگم نه يک پرسش جديد بوجود مياد؟! آخه چرا؟

 مثلا يکی ديشب اينو ازم پرسيد و من با يک جواب مسخره سرو ته جريان رو هم آوردم.13.gif

هر چه که بگم دردی رو از دوشم بر نميداره .

 يا دواش نميکنه بلکه ناراحتشون هم ميکنه.28.gif

 آخه دل رو نميشه برای همه بازش کني٬شايد طرف خيلی ناراحت بشه اونقدر که

 به دلسوزی بی جا يا  ترحم  بکشه که منو درد مياره .26.gif

 به همين خاطر بود که دوست خوبم سعيد حاتمی من رو راهنمايی کرد.07.gif

 گفت بيا و يک ((وبلاگ)) برای خودت باز کن تا با دوستان جديدی آشنا بشي.

منم به نصيحت دوستانه اش گوش کردم .22.gif

 راست ميگفت با خيليها آشنا شدم که بسيارخوشنودم کرد .35.gif

 از همينجا دست گرمش رو ميفشارم.03.gif

اميدوارم هيچوقت تنها نباشيد.

 

                با آرزوی روزهای پر از شادکامی برای همه.

                                                                         شادزيويد  .  بدرود

 

/ 0 نظر / 11 بازدید