هوا در اينجا خيلی زود تر از هميشه سرد شده

درود؛

۲/۳ هفته اينجا هوا گرم بود ولی نه مثل ايران ها

مثل ....همينجا ولی بهتر از هيچی بود

2189001.jpg

       دلم ميخاد کمی درد دل کنم

من هنو نفهميدم که در اين دنيای مجازی به چه کسی ميشه اطمينان کرد و

 به چه کس يا کسانی نبايد اطمينان کرد02.gif يا اصلن انجام اين کار درسته يا نه15.gif

 فکر ميکنم اعتماد تا حدودی بد نيست ولی زيادی از حد نبايد باشد.

و به قول دوست نيکم  سعيد جان  که امروز با او تلفنی حرف زدم و گفت دنيای وبلاگ همينه ديگه.....

دلم نميخاد نق بزنم ها.....

هر چند که تمام ما آدمها آمديدم به اين دنيا تا در اين کار زاربجنگيم و پيروز شويم ....

ولی از يک مورد پيش خدای خودم و بنده هايش سر افرازم که تا کنون

          هيچوقت دروغ نگفتم

و به هيچ عنوان در کار خصوصی زندگی کسی دخالت نکردم مگر اينکه خودش نظرم را خواستاربوده باشد

يا کمکی از دستم بر اومده هر چند نا چيز ولی انجامش دادم

 ميدونی اينجا (در اين دنيای مجازی) نميشه آدم دوست صميمی پيدا کنه به اون صورت که منظورمطلب است

      ولی تو رو که از آشنائيت خرسندم و بسيار دوست ميدارمت

 امروزيکی از همون دوستان خوبم به من گفت بهتره که به هيچ کسی جز افراد خانواده ات اطمينان نکن

     چون

اين جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است

که همچنان که تو را می بوسند،در ذهن خود

طناب دار تو را می بافند

فکر کنم ديگه هيچ جا نميشه اين گوهر ناياب را يافت

 به قول يکی از خوبانم ....خوب چطوريد حالتون خوبه؟

آرزوی تندرستی و پيروزی همهء ايرانيان کسانی که در سرزمين مهر

زندگی ميکنند و بايد با تمام مشکلات زندگی کنار بيايند را دارم.

تا گاهی دگر بدرود.

/ 0 نظر / 10 بازدید