بشنو از خيام

         

درود بر هم ميهنانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

٬آخ کين انتظار چه سخت است٬

                                                     آن قصـر که جـمشيد در او جام گرفت

                                        آهـو بچـه کرد و رو به آرام گرفت

                                       بهـرام که گور مي گرفـتي هـمه عـمر

                                         ديدي که چگونه گور بهـرام گرفت

              تا کی بايد منتظربه گورسپاری  برای پليدان بود؟

             از حوصله همگان بدر شد اين صبر طاقت فرسا!

            به اميد روز های شيرین ديرين زمان تا به کی بايد در تب انتظار سوخت؟

/ 0 نظر / 4 بازدید