خدا يا سپاسگزارم

                           آی خدا چاکرتم

                    دوسم داری ؟من بيشتر!

    ديديد من درست ميگفتم٬ ديدی که انتظار من بيخود نبود

  دوباره خبر خوب بله؛ نميدونم چه جوری بنويسم .

  داروی بيماری من (MS) با اطمينان ۱۰۰٪ کشف شده.

 در حال حاضر اينقدر شوق دارم که نمیتونم زياد بنويسم و فقط ميگم که از تمام خانواده و دوست و آشنا هام سپاسگزارم که من رو تحمل کردند و همه جوره پا بودند بامن.گزارش کامل رو بعد ميگم٬ميدونيد که شوق زياد دارم نميتونم بنويسم.

 از دوستان خوب بلوگيم هم سپاس بی پايانی دارم ؛07.gif 07.gif

از تمام کسانی که نام بلاگشون رو در بلاگ خودم دارم {اول نامتان

 نوشتم ولی پاک کردم چون امکان داشت ۱ نفر رو از قلم بندازم } 

در خوشحالی من شريک باشد

با آرزوی بهبودی تمام بيماران ٬ شاد و پيروز زيويد ٬بدرود.

/ 0 نظر / 3 بازدید