نيايش و دعا

                                                         درود بر نيکان

دوستان خوبم ؛

يکی از بهترين و نزديک ترين ٬ مهربان ترينِ دوستانم حالش خوب نيست .

از من هم دورِ وبهش دست رسی ندارم .

او مريض مهربانی بيش از حدخود شده خواهش ميکنم براش دعا کنيد

 براش انرژی مثبت بفرستيدتا هر جه زود تر بهبودی پيدا کنه

البته خودم مرتب براش انرژی مثبت ميفرستم ولی هر چه بيشتر بهتر.

به آرزوی روز های نيک که همه حالی خوب داشته با شند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید