عاشقتم آی خدا

 

ای تو ای فاصله تمام لحظه ها <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 ای تو ای خالق تمام خوبیها

 ای تو که با تمام ندیدن قابل وصفی

 و با تمام فصل ها

 با تمام رنگها

 وتمام فاصله ها ونزدیکیهامیتوان تو را دید

چرا  چرا چرا ؟

مرا اینقدر در خودت رها کردی

چرا با تمام خوبیهایت

 مرا از لمس وجودت و

 لمس حضورت نا توان کردی

ای بخشندهء مهربان

 که لطف حضورت شادی مرا صد چندان میکند

 پس همیشه با من باش

که من بدون تو هیچم

 از ژرفای خیال من مرو

 تو را به اشک ماهیان دریا قسم  میدهمت

همیشه با من و در کنارم بمان

در وقت تنهایی

در میان شادی و نگرانی و غم

وقتی تصمیم برای کمک دارم  بامن بمان

وقتی در  خیال به ساحل دریا قدم می نهم

در جنگل و صحرا

همان که خودت آفریدی

با من باش

                                               رازو نیاز روز و شبانه ء من

 

/ 0 نظر / 11 بازدید