۸ مارس روز جهانی زن

 

 

8march.jpg

                        درود بر تمام بانوان فر هيخته ايران زمين

باز هم ۸ مارس و فرياد آزادی خواهی نوين ؛ روزی  ديگربرای بد ست آوردن حق پايمال شده

انسانيِ زن که گويی هيچوقت کسی برای آن کمی نگران نبوده است.

تا به کی فرياد زنان زير آبهای گل آلودِ تهی ازشنونده يا فرياد رس ؟

ما زنان بايد خود برای احقاق حقوق لگد مال شده مان بپا خيزيم فقط در اين صورت راه به جايی

پيدا خواهيم کرد .

زيرا ساليان سال از اين مزايا بر خوردار نبوده ايم و با ما به عنوان کالايی بی ارزش که فقط

 توانايی های محدودی داشته  در جامعه بر خورد شده .

 از وجود يک زن نامی که در جهان شناخته شده است بهره مند هستيم .

پس بياييد که نگزاريم بيشتر از اين مورد سوء استفاده قرار گيريم و بر خو بباليم که ايرانی هستيم

با تاريخ و آيين کهن دين بِهی .

                           با آرزوی پيروزی روز افزون تک تک بانوان ايران زمين

                                                  شاد و سر بلند زيويد

                                                          بدرود

/ 0 نظر / 13 بازدید